De broers Gerben en Arnold van Veelen exploiteren sinds 2011 een grootschalig melkveehouderijbedrijf in Biddinghuizen. In 2012 is de nieuwe ligboxenstal gebouwd die plaats biedt aan ruim 600 melkkoeien met daarnaast bijbehorend jongvee. De om het bedrijf liggende gronden en vergaande samenwerkingen met akkerbouwbedrijven zorgen...

Specialistische kennis gecombineerd met een voelbaar boeren - ondernemershart van de mensen bij Farmers Funding & Advies. Dat waren voor Leo en Janna Kool het argument om Farmers Funding & Advies in te schakelen. Leo en Janna exploiteren in VOF-verband een melkveebedrijf en kaasmakerij in Stolwijk, Zuid-Holland....