De broers Gerben en Arnold van Veelen exploiteren sinds 2011 een grootschalig melkveehouderijbedrijf in Biddinghuizen. In 2012 is de nieuwe ligboxenstal gebouwd die plaats biedt aan ruim 600 melkkoeien met daarnaast bijbehorend jongvee. De om het bedrijf liggende gronden en vergaande samenwerkingen met akkerbouwbedrijven zorgen...