MEDE-ONDERNEMER IN DE AKKERBOUW OF MELKVEEHOUDERIJ

Het kan voor beleggers erg interessant zijn om agrarisch ondernemer te worden. Dit kan door gronden te verwerven en een samenwerking aan te gaan met een actieve landbouwer. Voor het aangaan van deze constructie is wel een meer dan substantieel te beleggen vermogen nodig en is er altijd sprake van maatwerk.

U belegt hierbij in de zeer waardevaste asset landbouwgrond, met de mogelijkheid om een aantrekkelijk rendement te generen. Daarnaast is dit een hele interessante manier om fiscaal voordelig uw vermogen over te hevelen naar de volgende generatie.

Het fiscale voordeel van deze constructie kan zijn dat het vermogen niet in box 3 zit – met een fictief rendement en bijbehorende belastingaanslag – maar dat het in box 1 zit. Hierdoor worden de daadwerkelijke inkomsten belast. Daarnaast zijn er interessante fiscale ondernemingsfaciliteiten. Hierbij kan gedacht worden aan de WASO, MKB-vrijstelling, zelfstandigenaftrek en de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Dit laatste houdt in dat  de onderneming fiscaal aantrekkelijk overgedragen kan worden aan de volgende generatie. Ook bij overlijden bespaart deze vorm successiebelasting, indien de onderneming wordt voortgezet.

Wij kunnen voor u passende gronden of bedrijven verwerven en u begeleiden bij het opzetten van een samenwerking met een actieve landbouwer.

Interesse of vragen?

085-066 36 57