ERFPACHT

Door een agrarisch ondernemer kan erfpacht worden gebruikt als financieringsinstrument voor bedrijfsuitbreiding. Een bedrijf kan uitbreiden door zelf grond aan te kopen en onder het voorbehoud van een recht van erfpacht door te verkopen aan u als belegger. Daardoor is de gewenste schaalvergroting voor de ondernemer beter financierbaar.

Het overdragen van eigen grond aan een belegger, onder voorbehoud van een recht van erfpacht, om zo geld vrij te maken voor de bedrijfsvoering of voor het uitbreiden van bedrijfsactiviteiten is ook een optie. Kenmerken zijn een minimale looptijd van 26 jaar, notariële vastlegging van de akte, terugkooprecht (geïndexeerd of gekoppeld aan de grondprijs) en een canonvergoeding.

Als belegging kunt u dus de landbouwgrond kopen en in erfpacht uitgeven aan een agrariër (erfpachter) voor een gebruikelijke periode tussen de 26 tot 40 jaar. De erfpachter betaalt dan aan u een eenmalig bedrag (waarde van het erfpachtrecht) ter hoogte van 15 tot 30% van de koopprijs van de grond voor het in erfpacht verkrijgen. Ook betaalt de erfpachter aan u een jaarlijks geïndexeerde canon van circa 2,0% over de netto investering. U behoudt als belegger het zogeheten bloot eigendom (85% a 70% van de waarde van het volle eigendom).

Nagenoeg geen leegstandsrisico, geen onderhoudskosten, geen verzekeringskosten en goedkoop beheer. Contractsvrijheid. Per geval kunnen specifieke erfpachtvoorwaarden worden afgesproken zoals de hoogte van het opstaprecht, het canonpercentage en de duur van het erfpachtrecht.

Wij kunnen met u uw beleggingsbeleid formuleren, op basis daarvan beleggingsobjecten voor u aankopen om zo een portefeuille op te bouwen. Deze kunnen wij actief beheren, gericht op het optimaliseren van het directe rendement en vermogensgroei.

Rekenvoorbeeld voor een belegger

U investeert bijvoorbeeld in een perceel landbouwgrond voor een aankoopprijs van €75.000 per ha. Deze kan dan in erfpacht worden gegeven in ruil voor een eenmalige betaling van € 22.500 per ha met een periodiek geïndexeerde canon van €1.100 tot €1.250 per ha. In eerste instantie ontvangt u van ondernemer € 22.500 per hectare wat aangevuld wordt met een jaarlijkse betaling van € 1.100 tot € 1.250.

Na afloop van de erfpachtperiode (30 jaar) beschikt u weer over de grond en heeft u over de looptijd van de erfpacht een (geïndexeerde) canon ontvangen.

Interesse of vragen?

085-066 36 57