BEHEER VAN AGRARISCH VASTGOED
Wij ontzorgen u door alle werkzaamheden rondom het beheer van uw agrarisch vastgoed voor u te verzorgen. Zoals bijvoorbeeld het onderhouden van het contact met de pachter, toezicht houden op het gebruik en het innen van de pacht, erfpachtcanon en retributie. Daarnaast verzorgen wij het contractbeheer, zoals het verlengen van pachtcontracten, opstellen erfpachtcontracten en het verhuren van jachtrechten.

Interesse of vragen?

085-066 36 57