BEDRIJFSOVERNAMES

Voor het overdragen van uw bedrijf helpt Farmers Funding & Advies met deskundig advies. In dit stappenplan wordt in 5 stappen uitgelegd hoe u uw bedrijfsovername kunt realiseren.

1 Intake
Ieder bedrijf en situatie is anders. Het is daarom belangrijk dat de situatie goed in beeld wordt gebracht. Er wordt naar uw wensen geluisterd en de familieafspraken en opvolgingsplanning worden besproken. Het gehele bedrijfsovername proces wordt financieel èn emotioneel begeleid. De continuïteit van de onderneming wordt hierbij meegenomen, waarbij risico’s en kansen worden afgewogen.

2 Ondernemingsplan maken
Farmers Funding & Advies maakt een ondernemingsplan voor het realiseren van de bedrijfsovername. Hierin wordt de opvolgingsplanning en de familieafspraken beschreven en gemaakt. In dit proces wordt er veel gepraat met de overdragende partij en de opvolgende partij. Zij krijgen namelijk te maken met onderlinge verschillen. Hierbij kunt u denken aan eigendomsbelangen van ouders en kinderen die elkaar kunnen kruisen.

3 Overleg en onderhandeling/uitwerken
Vervolgens wordt er aan de bank een bedrijfsplan/financieringsaanvraag voorgelegd over de beste financieringsstructuur voor de bedrijfsovername. Ook wordt er gesproken over eventuele alternatieve financieringsmogelijkheden. Dit enkel en alleen voor u, zodat het beste bedrijfsovernameplan ingediend kan worden bij de bank en u het bedrijf kan over dragen. Vervolgens wordt er met de bank onderhandeld over de uiteindelijke pricing en voorwaarden.

4 Realisatie
Zodra de financiering voor de bedrijfsovername is goedgekeurd kunnen de plannen gerealiseerd worden.

5 Monitoren
Wij blijven actief bij uw bedrijf betrokken door na afronding de bedrijfsovername te evalueren. Daarnaast komen wij twee keer per jaar langs om een monitoringsgesprek te voeren met u over de voortgang van de onderneming op zowel strategisch als financieel gebied. 

Interesse of vragen?

085-066 36 57

 

Bel mij »