AAN- EN VERKOOPBEGELEIDING

Wij begeleiden onze klanten bij de aan- of verkoop van agrarische bedrijven, percelen landbouwgrond en zakelijke rechten, zoals erfpacht. Het doel is een voor de klant een zo’n optimaal resultaat. Dit vereist maatwerk, waarbij ook bijvoorbeeld fiscale aspecten, subsidies en toekomstige ontwikkelmogelijkheden een belangrijke rol spelen. Het halen van het doel is afhankelijk van de gevoerde onderhandelingen, kennis van en ervaring van de markt, fiscaliteiten en de bijkomende afspraken die tussen partijen gemaakt worden.

Wij leveren u maatwerk op basis van een gedegen aan- of verkoopstrategie. Bij het opstellen van een strategie voeren we overleg met u en uw accountant. Daarna voeren we gesprekken en onderhandelingen met mogelijke kandidaten. Wij betrekken u voortdurend bij de voortgang van het proces, zodat u zicht heeft op het verloop van de onderhandelingen en uw aan- of verkoop zo onbezorgd mogelijk verloopt. In onze dienstverlening past het ook om bij de aankoop u te begeleiden in de gesprekken met de bank en de financieringsaanvraag geheel te verzorgen. Daarnaast zal de fiscale afwikkeling samen met uw accountant worden afgestemd.

Interesse of vragen?

085-066 36 57