Algemeen

Als uw agrarisch bedrijf deels met vreemd vermogen wordt gefinancierd, voegt onze deskundigheid veel waarde toe. De verstrekker van het vreemd vermogen, zoals uw bank, kan immers op onderdelen tegengestelde belangen hebben aan die van u. Bedenk daarbij het volgende:

  • U wilt  zo goedkoop mogelijk financieren, uw financier wil een marge
  • U wenst ruimte en flexibiliteit in uw financiering, uw financier wil deze beperkt houden
  • U wilt de continuïteit waarborgen en een zo laag mogelijk risico lopen als eigenaar, uw financier wil haar risico verkleinen onder meer door maximale zekerheden te eisen. Bij investeringen wordt bovendien regelmatig te laat aan een passende financiering gedacht, zo leert onze ervaring. De ondernemende en slagvaardige ondernemer heeft zijn plannen al in uitvoering en loopt dan tegen een voor hem niet gewillige financier aan.

Opstellen financieringsplan
Farmers Funding & Advies kan alle financieringsvormen in kaart brengen, passend bij uw specifieke situatie. Wij geven de voor- en nadelen aan en helpen bij het bepalen van de meest optimale financieringsstructuur en daarbij behorende financieringscondities.
We behandelen twee trajecten: (her)structurering van de bestaande financiering en optimaliseren nieuwe financiering. Aan de orde komen o.a. het optimaliseren van een juiste rentetypes en mix daarvan, aflossing, provisies, vervroegd aflossen, extra aflossen en mogelijkheid tot uitstel van aflossen.

Realiseren beste bedrijfsfinanciering
Wanneer het financieringsplan klaar is, wordt de beste financiering geregeld. Het bancaire aandeel in de bedrijfsfinanciering neemt geleidelijk af en u moet ook alternatieve financieringsvormen in overweging nemen. Hierbij kunt u onder meer denken aan familiekapitaal, andere particuliere investeerders of lease. Kortom, wij verwachten dat in de nabije toekomst bancaire en alternatieve financiering gemeengoed wordt voor uw bedrijf.

Bancaire financiering
De haalbaarheid van een bancaire financiering kunnen wij vooraf bepalen, omdat wij als ervaren voormalige bankiers de bancaire risico- en rendementsmodellen van binnenuit kennen. Dag in, dag uit zijn wij bezig met (her)financieringstrajecten voor agrarische ondernemers.

Marktconform
Als wij van mening zijn dat uw financieringsverzoek reëel en haalbaar is, kunnen wij, als u daar mee instemt, partijen benaderen om te komen tot meerdere financieringsvoorstellen. Deze voorstellen gaan wij onderling vergelijken op condities, voorwaarden en zekerheden. Veelal voeren wij ook de onderhandelingen. Immers, u gaat voor de meest scherpe financiering en die krijgt u zo ook.

Slim geld
Wij hebben een interessant netwerk waardoor wij veel voor u kunnen betekenen. Zo brengen wij ondernemers en investeerders één op één bij elkaar en wordt de financiering geregeld. Investeerders zijn succesvol ondernemer, weten hoe het werkt en zoeken stabiel rendement met weinig risico; dan is uitlenen aan boeren met grond een mooie optie. Wij noemen dat ‘Slim geld’.

Wij realiseren cofinanciering: huisbankier én private financiers regelen het samen. De bank kan niet helemaal aan het financieringsverzoek invulling geven en private financiers zorgen hierin voor een oplossing. Dat zien we in het hele bedrijfsleven in binnen- en buitenland.