OPZETTEN VAN SAMENWERKINGSSTRUCTUREN

Wilt u het bedrijf doorontwikkelen door bijvoorbeeld een samenwerking aan te gaan om krachten te kunnen bundelen? In 5 stappen wordt uitgelegd wat wij voor u kunnen betekenen door een samenwerkingsstructuur voor u op te zetten.

Stappenplan:

1 In beeld brengen situatie
Voor een geslaagde samenwerkingsstructuur is het van belang dat er goed gecommuniceerd wordt en een stapsgewijze uitwerking van de structuur wordt gecreëerd. Eerst wordt er naar uw wensen geluisterd, vervolgens worden de mogelijkheden besproken om de samenwerking te doen slagen.

2 Samenwerkingsstructuur opstellen
De stappen die genomen moeten worden vooraf worden met u doorgenomen. Uit deze mogelijkheden wordt door de deskundige adviseurs van Farmers Funding & Advies een ondernemingsplan voor u op maat gemaakt. In het plan wordt de huidige bedrijfssituatie en een voorstel voor het aangaan van een samenwerking met een andere partij.

3 Overleg en onderhandeling
Vervolgens wordt er overlegd over de beste mogelijke structuur. Verder wordt er gesproken over eventueel alternatieve manieren van samenwerking. Dit om er voor te zorgen dat de meest professionele toekomstgerichte samenwerkings wordt opgezet.

4 Samenwerking is georganiseerd
Nadat beide partijen over het geheel uit zijn, kunnen er eventuele contracten getekend worden en kan de samenwerking in gang worden gezet.

5 Monitoren
Wij blijven na het proces actief bij uw bedrijf betrokken. Twee keer per jaar komen wij langs om een monitoringsgesprek te voeren met u over de voortgang van de onderneming en de monitoring van desbetreffende samenwerking.

Interesse of vragen?

085-066 36 57

 

Bel mij »