Ter overname aangeboden:

Bloembollen- en akkerbouwbedrijf, als going concern bedrijf

Met een totale oppervlakte van 62.50.26 hectare erf en landbouwgrond, inclusief gebouwen,
inventaris, werktuigen en bollenkraam

Onderduikerspad 14
8311 PW Espel
Noordoostpolder

Prachtig bloembollen- en akkerbouwbedrijf bestaande uit een royaal en modern woonhuis, schuren, bewaring, verwerkingsruimte, erf alsmede de bijbehorende akkerbouwgronden met een totale grootte van 62.50.26 hectare.

De mogelijkheid bestaat om het bedrijf in zijn geheel over te nemen (going concern), met daarbij de inventaris, werktuigen en bollenkraam. Verkoper heeft personeel in dienst en daarnaast wordt er structureel land bij gepacht. In overleg is de inzet van personeel en het gebruik van huurland voor de toekomst mogelijk.

Meer weten?

Download de prospectus

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met:

 

J.B. (Arjan) Ausma
Rentmeester NVR
06 – 58 96 27 92
a.ausma@farmersfunding.nl