Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan
-Nelson Mandela, Zuid Afrikaans politicus

Als uw agrarisch bedrijf deels met vreemd vermogen wordt gefinancierd, voegt onze deskundigheid veel waarde toe. De verstrekker van het vreemd vermogen, zoals uw bank, kan immers op onderdelen tegengestelde belangen hebben aan die van u. Bedenk daarbij het volgende:

  • U wilt  zo goedkoop mogelijk financieren, uw bank wil een marge
  • U wenst ruimte en flexibiliteit in uw financiering, uw bank wil deze beperkt houden
  • U wilt de continuïteit waarborgen en een zo laag mogelijk risico lopen als eigenaar, uw bank wil haar risico verkleinen onder meer door maximale zekerheden te eisen. Bij investeringen wordt bovendien regelmatig te laat aan een passende financiering gedacht, zo leert onze ervaring. De ondernemende en slagvaardige ondernemer heeft zijn plannen al in uitvoering en loopt dan tegen een voor hem niet gewillige financier aan.

 

Opstellen financieringsplan

Farmers Funding & Advies kan alle financieringsvormen in kaart brengen, passend bij uw specifieke situatie. Wij geven de voor- en nadelen aan en helpen bij het bepalen van de meest optimale financieringsstructuur en daarbij behorende financieringscondities.
We behandelen twee trajecten: (her)structurering van de bestaande financiering en optimaliseren nieuwe financiering. Aan de orde komen o.a. het optimaliseren van een juiste rentetypes en mix daarvan, aflossing, provisies, vervroegd aflossen, extra aflossen en mogelijkheid tot uitstel van aflossen.

 

Realiseren beste bedrijfsfinanciering

Wanneer het financieringsplan klaar is, wordt de beste financiering geregeld. Het bancaire aandeel in de bedrijfsfinanciering neemt geleidelijk af en u moet ook alternatieve financieringsvormen in overweging nemen. Hierbij kunt u onder meer denken aan familiekapitaal, andere particuliere investeerders, leasing en crowdfunding. Kortom, in de nabije toekomst wordt de combinatie van bancaire en alternatieve financiering voor uw bedrijf gemeengoed.

 

Bancaire financiering
De haalbaarheid van het bancaire stuk kunnen wij vooraf bepalen, omdat wij als ervaren voormalige bankiers de bancaire risico- en rendementsmodellen van binnenuit kennen. Dag in, dag uit zijn wij bezig met (her)financieringstrajecten voor agrarische ondernemers.

 

Marktconform

Als wij van mening zijn dat uw financieringsverzoek reëel en haalbaar is, gaan wij steevast partijen benaderen om te komen tot meerdere financieringsvoorstellen. Deze voorstellen gaan wij onderling vergelijken op condities, voorwaarden en zekerheden. Veelal voeren wij ook de onderhandelingen zonder enige vorm van persoonlijke voorkeur of wat dan ook. Immers, u gaat voor de meest scherpe financiering en die krijgt u zo ook. Dit noemen wij ‘Bankrelatiemanagement’.

 

Farmers Funding Financial report

Het realiseren van ondernemersdoelen heeft een veel grotere kans van slagen als de doelen vooraf goed worden verkend. Hoe ziet uw bedrijf er morgen, volgende jaar en over vijf jaar uit? Overweegt u of staat u op het punt een investering te doen? Past het in uw plannen om een ander bedrijf over te nemen?
Of wilt u juist uw eigen onderneming overdragen? Bent u voornemens een samenwerking aan te gaan?

Het opstellen van een het Farmers Funding Financial Report resulteert in een open en kritische blik op het bedrijf. Aan de hand van het plan kunt u weloverwogen operationele en strategische keuzes maken. Door het bedrijfsplan worden ontwikkelingen eerder en beter gesignaleerd. Het plan biedt houvast bij strategische (her)oriëntatie en ook als het even tegenzit.

 

Power

Uw ondernemersdoelen realiseert u enkel met power! Alle betrokkenen hebben dezelfde kijk op de zaak en bijbehorende doelstellingen. Het Farmers Funding & Advies Ondernemersplan voorziet hierin.

 

Specialisten

De specialisten van Farmers Funding & Advies staan met hun voeten in de klei, zijn deskundig en vooral slagvaardig. Met hun brede ervaring zorgen zij voor een plan waarmee u en externe partijen vooruit kunnen.

AANVULLENDE PRIVATE FINANCIERING?