PACHT

Het agrarisch in gebruik geven van grond wordt ook wel pacht genoemd. Pacht, onder welke benaming ook, valt onder de dwingend rechtelijke bepalingen van het pachtrecht, opgenomen in boek 7 titel 5 van het Burgerlijk Wetboek.

Het pachtrecht kent een aantal pachtvormen; regulier, liberaal en teeltpacht. Door de juiste pachtvorm te kiezen, kunt u als grondeigenaar weer zelf over de grond beschikken wanneer u dat wilt. Daarnaast kent het pachtrecht een aantal rechtsgronden om bestaande pachtovereenkomsten te beëindigen of om te zetten in een meer geliberaliseerde vorm. Bij het beëindigen van de pachtovereenkomst kunnen afspraken worden gemaakt over verrekening van productierechten en over door de pachter gedane investeringen.

Interesse of vragen?

085-066 36 57