REALISEREN BANKFINANCIERING

Wilt u investeren in grond, gebouwen en/of machines en heeft u naast eigen geld ook een financiering nodig?  De deskundige adviseurs van Farmers Funding & Advies helpen u met het maken van een ondernemingsplan. In onderstaande 5 stappen wordt uitgelegd hoe een financiering bij de bank wordt gerealiseerd en wat wij hierin voor u kunnen betekenen. Lees meer over het opstellen van een ondernemingsplan onder het kopje Ondernemingsplan.

Stappenplan:

1 In beeld brengen situatie
Het belang van een structurele aanpak is groot. Voor een geslaagde financiering wordt eerst de bestaande situatie in beeld gebracht en wordt er naar uw wensen geluisterd. Vervolgens worden de mogelijkheden besproken om uw doelstelling te kunnen behalen zodat uw bedrijf toekomstbestendig is.

2 Ondernemingsplan maken
Uit de mogelijkheden wordt door deskundige adviseurs van Farmers Funding & Advies een ondernemingsplan voor u op maat gemaakt voor het realiseren van een financiering. In het plan beschrijven wij u als ondernemer, de onderneming, de winstgevendheid van het bedrijf, de waarde van het onroerend goed en het eigen vermogen. Aanvullend geven wij ook een beschrijving weer van de toekomstige liquiditeit. In het plan geven wij de huidige financiering weer en een voorstel voor het verkrijgen van de nieuwe financiering rekenen wij ook in het geheel mee. Dit plan biedt houvast voor strategische beslissingen in de komende 3 tot 5 jaar.

3 Overleg en onderhandeling
Vervolgens wordt er met de bank overlegd en onderhandeld over de beste financieringsstructuur. Ook wordt er met u besproken over eventuele alternatieve financieringsmogelijkheden. Dit is enkel en alleen voor u, zodat het beste financieringsplan ingediend kan worden bij de bank. Vervolgens wordt er met de bank onderhandeld over de financieringsaanvraag, zowel in pricing als in voorwaarden.

4 Deal maken
Uw financiering is geregeld en u kunt uw plannen realiseren.

5 Monitoren
Meestal blijven wij actief bij uw bedrijf betrokken door na afronding de transactie te evalueren. Daarnaast komen wij twee keer per jaar een monitoringsgesprek voeren met u over de voortgang van de onderneming op zowel financieel als strategisch gebied.

Interesse of vragen?

085-066 36 57