STRATEGISCH ADVIES

Door onze jarenlange ervaring in de agrarische sector kunt u bij Farmers Funding & Advies terecht voor een adequaat strategisch advies. Uw huidige situatie wordt geanalyseerd waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken naar; de waarde van uw bedrijf, wat zijn uw wensen/doelstellingen en mogelijkheden. Wat is de kwaliteit van uw landbouwgrond en de gebruiksmogelijkheden? Wat zijn de mogelijkheden van de huidige bedrijfsgebouwen, zijn er uitbreidingsmogelijkheden? Hoe is de ligging van uw bedrijf, zijn er ruilmogelijkheden, met andere woorden, is de locatie duurzaam voor de toekomst?

Middels een uitgebreide gezamenlijk opgestelde SWOT-analyse beoordelen wij uw bedrijf en locatie, waarbij de toekomst van u als ondernemer centraal staat en de kansen en bedreigingen in beeld zijn gebracht. Daarnaast kunnen wij een doorkijk maken naar uw financiële mogelijkheden in relatie tot de ambities voor de toekomst.

Interesse of vragen?

085-066 36 57