Wij merken het dagelijks, de bank van vandaag is echt een andere dan die van gisteren. Zij scherpen het beleid aan en op onderdelen kunt u een tegengestelde belangen hebben of krijgen. De ondernemende en slagvaardige ondernemer heeft zijn plannen en loopt dan tegen een...

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft kennisvouchers uit voor inhuren van expertise over duurzaam ondernemerschap en kringlooplandbouw. Hiermee heeft u € 1.500 voor onafhankelijk advies. Wilt u gebruikmaken van deze regeling? Vanaf 30 november kan deze worden aangevraagd.   Het gaat om de Subsidieregeling Agrarische...