Boer helpt boer met financieren van bedrijf

Door Peter Pals. Farmers Funding & Advies is specialist in het realiseren van de best passende financieringsoplossing. Je wordt volledig ontzorgd én je bedrijf kan zich blijven ontwikkelen. Wij combineren de verschillende manieren van geld lenen; bij de bank en bij private investeerders. Vaak zijn dat (oud-)collega-ondernemers. Dat noemen we Slim Geld.

Samen met investeerdersplatform NLInvesteert is het mogelijk om als agrarisch ondernemer een financieringsbehoefte aan te melden. Ook is het voor investeerders mogelijk om toegang te krijgen tot aantrekkelijke cases. Het gebruik ervan neemt ook in de landbouw steeds verder toe. Daarmee volgt deze sector de landelijke trend. In 2023 steeg het gebruik van non-bancaire leningen met bijna een derde, tot € 5,1 miljard.

Slim Geld
Als financieel expert in de agrarische sector zien de adviseurs van Farmers Funding & Advies dat het aanvragen van een financiering uitdagender wordt. Wij realiseren cofinanciering: bancaire én private financiers regelen het samen. De bank kan niet helemaal aan het financieringsverzoek invulling geven. Private financiers zorgen hierbij voor een oplossing.

Slim Geld kan bijvoorbeeld een oplossing zijn voor:

  • Uitbreiden van het areaal
  • Tijdelijk werkkapitaal
  • Nieuw- en verbouwplannen
  • Bedrijfsovernames
  • Vergroten van bedrijfsefficiëntie

Boer helpt boer
Een voorbeeld hiervan is een melkveebedrijf in Noord-Holland. Deze ondernemer met 300 melkkoeien kreeg de kans om het bedrijf met 20 hectare erfpacht uit te breiden. Dat past perfect binnen het plaatje van een grondgebonden melkveehouderij. Dat zag ook de bank, maar toch waren zij terughoudend vanwege de uitdagende toekomst voor deze sector. Met behulp van Farmers Funding & Advies en de accountant zijn zes investeerders gevonden voor een financiering van vijf jaar. Deze investeerders zijn grotendeels uit de sector zelf afkomstig. In dit geval helpt boer dus boer.

Meer praktijkvoorbeeld van Slim Geld? Kijk op Farmers Funding en Advies (nlinvesteert.nl).

Geen ‘gratis geld’
Peter Pals, financieel expert bij FFA, waarschuwt tegelijkertijd dat boeren realistisch moeten zijn, ook als het om dit type financieringen gaat. Het past alleen bij goed draaiende bedrijven. Er is niet zoiets als ‘gratis geld’.

We zien dat in de huidige markt de rentepercentages zich rond de 5% of daar net boven bevinden. Voor private investeerders is dat rond de 7%. Dat lijkt op het eerste gezicht veel, maar het betreft veelal een aflossingsvrije lening. Onderaan de streep zijn de financieringslasten voor de ondernemer ongeveer gelijk. Daarvoor krijgt hij wél een bewezen succesvolle partner aan zijn zijde die meedenkt over de toekomst van het bedrijf en daar grote waarde aan hecht.

Meer weten over Slim Geld als agrarisch ondernemer of investeerder? Kijk dan op www.farmersfunding.nl of neem contact op met een van onze adviseurs.

Geen reactie's

Geef een reactie