Liever geen verzekerdrama door goed risico’s managen

Ondernemen is van bedreigingen kansen maken. Ondernemen is ook risico’s nemen en die vooral goed managen. Sommige risico’s kun je zelf dragen. Er zijn ook risico’s waarvoor dat niet geldt, en die dek je af bij een verzekeraar. Soms vraag ik me af of ondernemers zich daar wel voldoende van bewust zijn.

Het belangrijkste risico voor ieder mens is zijn gezondheidsrisico en de kans op arbeidsongeschiktheid. Voor een bedrijf zijn er veel meer risico’s die zwaar wegen. Denk aan rente, prijs, weer- en teeltrisico, maar ook en afzetrisico. Verder aansprakelijkheid en brand met gevolgschade. Het is belangrijk om zelf goed in beeld te hebben welke risico’s voor jou en je bedrijf gelden en hoe groot het risicofactor én de potentiële vervolgschade zijn. Ben je zelf in staat om de kosten of verliezen te dragen?

Serieus vergelijken
Risico’s die te groot zijn kun je afdekken bij een verzekeraar. Dit betekent dat je een passende verzekeringspolis afsluit om je zo te beschermen tegen mogelijk onheil. Uiteraard pak je dit als ondernemer serieus op. Premies en voorwaarden van verschillende verzekeraars worden vergeleken om te bepalen welke dekking het meest geschikt is, tegen welke voorwaarden en – niet geheel onbelangrijk – de prijs. Tussenpersonen kunnen helpen bij het beoordelen van de risico’s die specifiek gelden voor jou. Daarnaast kunnen ze helpen vergelijken en beoordelen welke verzekeringen het beste passen bij jouw situatie.

Het juist managen van risico’s is niet vrijblijvend. Bij het verkrijgen van een (bouw)vergunning en financiering is het vaak een verplichting om risico’s te inventariseren, zo mogelijk te verkleinen en deze te verzekeren. Wie kent niet de eisen rondom bijvoorbeeld extra brandwerende wanden en deuren of verplichte elektrakeuringen van de meterkast, elektrische installatie of zonnepanelen. Het kan grandioos misgaan als dit niet of onvoldoende geregeld is bij calamiteiten, aangezien een verzekeraar mogelijk niet uitkeert wanneer niet aantoonbaar aan de vereiste veiligheids- en kwaliteitsrichtlijnen is voldaan.

Financiële reserve
In het verleden was er de Reserve Assurantie Eigen Risico (RAER), die fiscaal gefaciliteerd was en die als een soort buffer diende in geval van calamiteiten. Deze regeling werd echter in 2000 afgeschaft. Verschillende politieke partijen pleiten al geruime tijd voor de mogelijkheid om reserves te vormen voor grote gebeurtenissen met aanzienlijke financiële impact. Denk aan misoogsten, waterschade, veeziekten, enz. Een dergelijke reserve is geen ontwijking van de assurantiebelasting, maar eerder om sectorbreed voorzieningen te organiseren om het gedoe van vervelende gebeurtenissen op te vangen. Hopelijk krijgen deze ideeën in het nieuwe kabinet opvolging.

Geregeld komen we in de praktijk bedrijven tegen die risico’s nog niet goed hebben gemanaged. Zo is een brandverzekering bijvoorbeeld niet actueel. Als ondernemer bent u scherp op kansen, maar hopelijk ook op risico’s. Volgens mij zijn beide erg belangrijk en wat vind u?

Jasper Timmerman is senior adviseur bij Farmers Funding & Advies. Hij is gespecialiseerd in fiscale optimalisaties, herstructurering, bedrijfsoverdracht, familiebedrijf en financiële begeleiding.

Geen reactie's

Geef een reactie