Wee ziene oogn nich lös döt möt vaak de knip lös doon

Terwijl ik de deur van de boerderij achter me dichttrek, loop ik peinzend naar de auto. Hoe hier weer mee verder? Ik had net een goed gesprek met mijn klanten. Een man en vrouw in maatschap, die de afgelopen jaren goed geboerd hebben. Fiscaal vliegen de winsten zogezegd door het plafond. Maar, nu vallen de blauwe enveloppen op de deurmat.

Hun accountant was de afgelopen jaren erg druk met de verwerking van de cijfers. Ze hebben de tijd niet goed genomen om samen in gesprek te gaan over de financiële toekomst. Een toekomst waar we niet voor weg moeten kijken.

Waslijst aan wijzigingen
Even een terugblik: Onze overheid heeft in de afgelopen tijd een heel aantal wijzigingen doorgevoerd: verhogen bodemwaarde bedrijfspand tot 100% WOZ, versoberen van investeringsaftrekken, verlagen van zelfstandigenaftrek, verlagen van MKB-winstvrijstelling, verhoging van VPB-tarieven en de afbouw van heffingskortingen. Een waslijst aan maatregelen. Daarnaast is in 2023 de FOR (fiscale oudedagsreserve) en de mogelijkheid van middeling afgeschaft. Saaie kost misschien, maar wel belangrijk om te weten!  En deze wijzigingen hebben een grote impact op uw portemonnee. Die impact wordt de komende jaren alleen maar groter.

Politieke partijen zijn ondertussen al geruime tijd bezig met de kabinetsformatie. Deze week zijn de hervormingen van het belastingstelsel onderwerp van gesprek. Hierbij is er veel aandacht voor het verschil in het belasten van arbeid. Maximaal 49,5% van de box 1-inkomsten – met een steile afbouw van heffingskortingen – een veel hogere aanmerkelijkbelangheffing vanaf 2024 (maximaal 33% in 2024) en een box 3 tariefstijging van 30% naar 36% voor het belasten van vermogen. Je ziet aankomen dat ook de BOR (bedrijfsopvolgingsregeling) de komende jaren verder uitgekleed gaat worden. Het doorschuiven van grote ondernemingsvermogens wordt zwaarder belast. Conclusie: op alle fronten gaat de belastingdruk omhoog.

Ogen openen
Tijd dus om de ogen te openen, zoals het mooi Twentse spreekwoord zegt “Wee ziene oogn nich lös döt, möt vaak de knip lös doon.” Als ondernemer kan je hier op anticiperen. Hierbij moet je eerst vragen aan jezelf stellen: Investeer ik op een slimme manier? Heb ik mijn geldstromen handig georganiseerd? Los ik wel genoeg af, of juist teveel? Zit ik wel in de juiste fiscale structuur?

En hier zit regelmatig een oplossing. Je kunt ook nadenken over jouw fiscale onderneming. Moet ik wel in box 1 blijven zitten, met een toptarief van 49,50%, Is een BV een uitkomst, waar het hoogste VPB-tarief 25,80% bedraagt en als nabrander maximaal 33% wanneer de nettowinst als dividend uitgekeerd wordt. Of juist een mengvorm, de zogeheten hybride structuur. Dit zijn vragen die je niet in een middag oplost en waarbij je zeker ook naar de 5 tot 10-jaars termijn van je onderneming moet kijken.

Knip dichthouden
Stof om over na te denken. Maar ook iets om actie op te ondernemen en de ogen voor te openen. Want zoals het Twentse gezegde aangeeft, kan je de knip dan vaker dichthouden.

Arjan Ausma, (1971) is opgegroeid op een landbouwbedrijf in Drenthe. Goed luisteren naar de ondernemer, kritische vragen stellen en altijd in oplossingen denken; hiermee is hij vele akkerbouwers, melkveehouders en loonwerkers van dienst. Hij adviseert overheden en bedrijven op strategisch niveau op het gebied van grondverwerving, landbouwstructuurverbeteringen en bedrijfsverplaatsingen. Arjan woont samen met zijn gezin op zijn akkerbouw- en jongvee-opfokbedrijf in Veenhuizen.

Geen reactie's

Geef een reactie