Melkveehouders uit Stolwijk zijn blij met Farmers Funding & Advies

Specialistische kennis gecombineerd met een voelbaar boeren – ondernemershart van de mensen bij Farmers Funding & Advies. Dat waren voor Leo en Janna Kool het argument om Farmers Funding & Advies in te schakelen.

Leo en Janna exploiteren in VOF-verband een melkveebedrijf en kaasmakerij in Stolwijk, Zuid-Holland. Vrijwel de gehele melkstroom, van 170 melkkoeien, wordt verwerkt tot boerenkaas. In de zomer van 2018 is begonnen met de bouw van een nieuwe stal voor de melkkoeien waarin 4 melkrobots zijn geplaatst. De doelstelling is groeien tot over de 200 koeien en blijvend zoveel mogelijk kaasmaken. Afzet vindt plaats via kaascoöperatie De Producent uit Gouda. Via deze weg gaat het naar speciaalzaken en supermarkten.

“Berekening op een sigarendoorsje”

Halverwege 2016 was er al contact tussen Farmers Funding & Advies en VOF Kool, waarna eind 2017 de plannen concreet genoeg waren om over te gaan tot professioneel organiseren van de financieringsaanvraag. De bedrijfsovername had hen geleerd dat de best passende financiering organiseren een behoorlijke opgave is naast alle andere bestaande werkzaamheden. Inzet van de bedrijfskundige en financiële kennis die je zelf ten dele hebt. Tegenwoordig kom je er eenmaal niet vanaf met een “berekening op een sigarendoosje”. Tevens wilden zij de aanvraag indienen bij meerdere financiers. Daarom werd er gezocht naar een partij die het gehele proces professioneel aanpakt. Zo kwamen ze bij Farmers Funding & Advies terecht.

Leo en Janna hadden zelf al voorwerk verricht, o.a. een eerste begroting opgesteld welke als basis is gebruikt. Binnen enkele weken was het concept bedrijfsplan klaar en besproken. De gesprekken met financiers waren netjes en pittig; immers zo’n stal bouwen is een forse investering en dat doe je niet zomaar. Aanvullingen verwerkt en het plan is definitief gemaakt om aan te bieden bij meerdere financiële instellingen. Zij hadden interesse en met allen zijn ook prima zakelijke gesprekken gevoerd. De aanbiedingen zijn naast elkaar geplaatst, vergeleken en gekozen voor de best passende. Passend in de vorm van de voorwaarden en prijs. De gesprekken met bouwers waren al gevoerd en zo kon snel worden gestart met de bouw.

“Raad het iedereen aan”

Leo Kool: “Melken en kaasmaken, dat is onze business. Farmers Funding & Advies heeft de leiding genomen om het geld te organiseren. Zowel bij het bedrijfsplan, de gesprekken en onderhandelingen met financiële instellingen. Daardoor had ik meer tijd voor de voorbereidingen van de bouw en het bedrijf. Daarnaast kreeg de bank de gevraagde documenten sneller en beter aansluitend bij onze wensen. Ik raad het iedereen aan.”

Geen reactie's

Geef een reactie