Farmers Funding gaf een bijdrage in de maart-editie van het vakblad "Melkveehouderij". In het artikel worden de verschillende vormen van financiering behandeld die in de melkveehouderij, naast bancair, gehanteerd worden. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: Pacht, erfpacht, lease, crowdfunding etc. Column melkveehouderij maart 2019    ...

De laatste tijd zijn veel financiële cijfers beschreven. Zo kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek met de resultaten van 2017 en de verwachting voor 2018 op het Landbouwcongres. In de CBS-cijfers over de laatste vijf jaar zien we een duidelijke trend in de melkveehouderij. De afgeleverde liters...