Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Om maar meteen een antwoord te geven op de kop van deze opinie: niet echt, want het saneringsplan van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) is meer een verdieping van de ROK-regeling uit 2017. Ook in deze regeling was geur bepalend voor de volgorde.

Een verschil is dat toen per overschotgebied een bedrag toegekend werd, waar beide overschotgebieden nu samen worden genomen. De belangen van de nieuwe regeling zijn echter wel wat groter. De politieke druk en de druk vanuit burgers neemt steeds verder toe. Ook heeft de prijs van €470 per m2 invloed. Dit betreft de gecorrigeerde vervangingswaarde per m2 op basis van nieuwbouwprijzen: voor fokzeugen en vleesvarkens gelijk.

Er wordt een straal van 1 kilometer gehanteerd voor de geurbelasting. Je moet dus echt dicht bij een aantal burgerwoningen, een vakantiepark of een dorp zitten om in aanmerking te komen. Of, er moet enorm weinig animo zijn voor het saneringsplan. Er is in ieder geval geld beschikbaar voor ongeveer 200 bedrijven.

Vleesvarkenshouders beter uit
Verder is duidelijk dat het saneringsplan van Schouten voor Nederlandse vleesvarkenshouders veel gunstiger is, omdat er gerekend wordt met een vaste prijs per m2. Voor de relatief nieuwe varkensbedrijven blijft er in de regel weinig geld over om van de hypotheekschuld af te komen.

Kortom: de regeling is geschreven voor de bedrijven van 15 jaar en ouder, die aan alle milieu-eisen voldoen en dicht bij woonkernen (met name in Oost-Brabant en de Achterhoek) liggen. Daarnaast is deze regeling veel gunstiger voor vleesvarkenshouders dan voor zeugenhouders.

Wel of niet stoppen?
De vraag die dan overblijft, is: draagt die vergoeding bij aan de beslissing om te stoppen? In andere woorden: wat is de fiscale druk wanneer wordt meegedaan aan deze regeling? De opbrengst is makkelijk uit te rekenen: het bedrag per m2 staat vast, de leeftijd van de stal (en dus de correctie op de prijs) is af te lezen in een tabel en het aantal m2 staat op de vergunning.

Dan rest de vraag: wat is de fiscale consequentie? Ook deze vraag is goed in te schatten. Kortom: deze regeling is een belangrijk onderdeel van de beslissing om te stoppen, vooral omdat de financiële consequenties goed inzichtelijk zijn. Het kiezen voor hergebruik van de stallen of de sloop van stallen is een moeilijkere beslissing. Echter, vaak kun je (naast de kosten) met dit soort onderwerpen het beste je gevoel laten spreken.

Geen reactie's

Geef een reactie