Garantieregeling en vermogensversterkendkrediet

Ik word boer!

Bedrijfsovernamefonds jonge boeren. Ondersteuning in kapitaal en kennis van jonge boeren is broodnodig, zij zijn namelijk de voedselproducenten van de toekomst.

Dit begrijpt het ministerie van LNV heel goed en daarom is zij bezig met het uitwerken en operationeel maken van een Bedrijfsovernamefonds om jonge boeren financieel te ondersteunen bij de overname en investeringen in innovatie. Zij doet dit in nauw overleg met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en andere betrokken partijen. Van de beschikbare € 75 miljoen wordt € 64 miljoen gebruikt voor een Garantieregeling Vermogensversterkendkrediet en € 11 miljoen voor het opzetten van een Opleidings- en Coachingstraject.

Garantieregeling & Vermogensversterkendkrediet
Bij de garantieregeling staat het Rijk garant voor een deel van achtergestelde leningen, waardoor de leencapaciteit van het bedrijf wordt vergroot en er extra financiële ruimte ontstaat om te investeren in duurzame bedrijfsontwikkeling. Het investeringsplan dat met het vermogensversterkende krediet wordt gefinancierd, zal worden getoetst aan één van de criteria genoemd in de Landbouwvisie. Het gaat onder meer om het sluiten van kringlopen, het versterken van de sociaaleconomische positie van de boer in de keten, de klimaatopgave, de vitaliteit van het platteland, ecosystemen, dierenwelzijn en de waardering voor voedsel. Aankoop van extra grond- en dieren- en fosfaatrechten zijn uitgesloten van het fonds van het prijsopdrijvende effect.

Opleidings- en Coachingstraject
Hiermee wil de minister het agrarische ondernemerschap van startende ondernemers versterken om de winstgevendheid en het rendement van agrarische bedrijven te verhogen. Er wordt gedacht aan het faciliteren van keukentafelgesprekken in familiekring om het bedrijfsovernameproces te versoepelen, aandacht in het onderwijs voor strategisch ondernemerschap en het overname proces en de ontwikkeling van cursusmateriaal.

Er wordt een landelijk netwerk van adviseurs gefaciliteerd evenals kenniskringen om zoveel mogelijk jonge boeren te kunnen bereiken. Bedrijfsovername en het verder helpen ontwikkelen het bedrijf zijn juist speerpunten van Farmers Funding.

Wij volgen de uitwerking, die ruim voor de zomer wordt verwacht, dan ook nauw en komen erop terug zodra er ontwikkelingen zijn.

Lees de Kamerbrief  van 9 januari 2019.

Geen reactie's

Geef een reactie