BEDRIJFSVERPLAATSING

Jaarlijks zijn er vele hectares landbouwgrond nodig voor de realisatie van woningbouw, wegen, industrie en de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland. Deze landbouwgronden worden van agrarische ondernemers vrijwillig aangekocht of soms onteigend. De ondernemer raakt een gedeelte of al zijn landbouwgronden kwijt en om het bedrijf voort te kunnen zetten is bedrijfsverplaatsing dan de enige oplossing. Ook kan het zijn dat het huidige bedrijf geen toekomstperspectief meer heeft en het verplaatsen van het bedrijf nieuwe mogelijkheden biedt.

Bij het verplaatsen van het bedrijf komt het nodige kijken, er moet een passende locatie gevonden worden en het huidige bedrijf moet verkocht worden. Wij kunnen u begeleiden bij de verkoop van uw huidige bedrijf en de aankoop van uw nieuwe locatie.

Interesse of vragen?

085-066 36 57