RENDEMENT VERSUS RISICO

Naast het bezit en beleggen in landbouwgrond is het ook mogelijk om te beleggen in hypothecaire geldleningen. Hiervoor hebben wij ondernemingen geselecteerd met een ruim voldoende toekomstperspectief, waarvoor we een juiste mix van geldleningen inzetten als financiering (bank en/of belegger).

Deze vorm van beleggen kent een hoger direct rendement dan het directe grondbezit en kent een kortere looptijd (5-10 jaar) met een betere liquiditeit. Door onze kennis van de financiering van grondgebonden bedrijven kunnen wij goede bedrijven selecteren, waarbij het risico zeer beperkt is.

KENMERKEN VAN DE LENINGEN

– Vaste looptijd (5 of 10 jaar)
– Hypothecaire zekerheid met landbouwgrond (max 50 tot 70% belasting) als onderpand
– De agrarische ondernemer staat garant met zijn gehele vermogen voor de betaling van rente en de aflossing
– NRVT-taxatie van het onderpand is desgewenst mogelijk
– Maandelijkse rentebetaling
– Vaste renteafspraak
– Algehele aflossing hoofdsom bij einde looptijd
– Maatwerkafspraken tussen belegger en ondernemer
– Lage beheerkosten in vergelijking met vermogensbeheerders

Interesse of vragen?

085-066 36 57