Studiebijeenkomst Het Moderne Financieren

We weten het allemaal. Aan geld komen is lang niet meer zo eenvoudig als het ooit was. De bank is nog steeds de meest gemakkelijke en meest voor-de-hand-liggende insteek voor financiering. De bank probeert de investering echter met zo weinig mogelijk risico’s te verschaffen en stelt daarbij steeds verder aangescherpte eisen. Bijvoorbeeld rond maatschappelijke thema’s. Een duurzaamheidsaanpak, stapelfinancieringen en andere vormen brengen nieuwe verplichtingen zoals due dilligence in de wereld van financiering met zich mee, waarbij de banken inmiddels ook meer en meer hun kaders vastgesteld hebben. Grond blijft een belangrijk middel om te verwerken in de financieringsmix, maar dit kent ook de nodige haken en ogen.

Het moderne financieren

Peter Pals (Farmers Funding) leidt ons breed door de nieuwe mix van alternatieve financieringen, die bovenop de traditionele worden gestapeld. Welke concepten zijn er in die stapelmethodiek? Is projectmatigheid van groeiend belang voor de agrarische bedrijfsadviseur in zijn ondersteuning naar de boer? Hoe kun je de normale activa in de moderne financiering verwerken? Hoe tackel je het rendementsverhaal? In razendsnel tempo komen onder andere voorbij de off-balance financiering (bijvoorbeeld lease) en asset financiering (zoals factoring voor de debiteuren), spronginvesteringen en het verschil tussen bedrijfs- en projectfinanciering.

Geld uit grond

Erfpacht of andere financieringstructuren met grond zijn al lang met de financiering van agrarische ondernemingen verweven. Dat is voortdurend in beweging, mede dankzij de voortdurend veranderde plek ervan binnen de steeds complexer wordende financieringsmixen.
Hoe past erfpachtfinanciering in het landschap van grondfinanciering, welke trends en ontwikkelingen zijn herkenbaar en waar moet je op blijven letten? Regina Eijkenboom(Rentmeester NVR) geeft tekst en uitleg rond de plek die grond inneemt binnen financieringstrategieën.

Programma

14:30 uur   Ontvangst
15:00 uur   Welkomstwoord
15:10 uur  “Het moderne financieren” door Peter Pals (Farmers Funding)
16:00 uur  “Een groene fundering” door Emile Peters (Nationaal Groenfonds)
16:45 uur   Pauze
17:15 uur  “Geld uit grond” door Regina Eijkenboom (Rentmeester NVR)
18:00 uur   Ruimte voor vragen en discussie
18:30 uur   Afsluiting en buffet
20:00 uur   Einde

Datum en tijd 20 juni 2019 14:30 tot 20:00
Landgoed Hofstede de Middelburg
Zandwal 1
7383 RP Voorst
Geen reactie's

Geef een reactie