Financieren anno 2020

Wij merken het dagelijks, de bank van vandaag is echt een andere dan die van gisteren. Zij scherpen het beleid aan en op onderdelen kunt u een tegengestelde belangen hebben of krijgen. De ondernemende en slagvaardige ondernemer heeft zijn plannen en loopt dan tegen een voor hem niet gewillige financier aan. Denk bijvoorbeeld aan:

  • U wilt zo scherp mogelijk financieren, uw bank wil een beste marge
  • U wenst ruimte en flexibiliteit in uw financiering, uw bank wil deze beperkt houden
  • U wilt de continuïteit waarborgen en een zo laag mogelijk risico lopen als eigenaar, uw bank wil haar risico verkleinen onder meer door maximale zekerheden te eisen.

Het financieringsbeleid van banken is veranderd
Zij zijn en worden steeds meer gebonden aan eisen die door (internationale) overheden worden opgelegd. Zekerheden op grond en gebouwen zijn minder van belang. Het gaat er vooral om of uw bedrijf dusdanig winst maakt, dat met redelijke mate van zekerheid nu en in de toekomst aan de verplichtingen voldaan kan worden.

Nieuwe financiering realiseren
De financieringsaanvraag is een compleet verhaal van bedrijfsvisie tot onderbouwde begroting voor de komende tijd. Het is van belang de bank breed en volledig te informeren, dus zorg altijd dat er een compleet beeld van het bedrijf is.

De financieringsbehoefte is vaak gericht op de investering van dat moment en dan kan een opeenstapeling van verschillende leningen en kredieten ontstaan die onvoldoende op het geheel zijn afgestemd. Het goed organiseren van de totale financiering met bijbehorende aflossingen en rentetype, daar gaat het om. Net zoals op uw bedrijf geldt ook hier, half werk is geen werk.

Hoeveel aflossen
In basis hoort de aflossing te zijn afgestemd op de afschrijving. Zo is de schuld weg als de machine of de stal versleten is. Door veel grond in eigendom is vooral in het recente verleden deze regel nogal eens losgelaten en zijn langere looptijden tot aflossingsvrij toegepast. Daar hoeft niets mis mee te zijn. In het genoemde strenger financieringsbeleid van banken past (of misschien wel hoort) ook dat de looptijd kritisch wordt bekeken. Het gaat erom dat de totale financieringsstructuur passend is en blijft bij uw onderneming. In ieder geval gaat u daar zelf ook over en dus wees voorbereid en laat u niet eenzijdig “de wet van aflossen voorschrijven”.

Als ervaren voormalige bankiers kennen wij de bancaire risico- en rendementsmodellen als geen ander. Dag in, dag uit zijn wij bezig met (her)financieringstrajecten voor agrarische ondernemers en hebben contacten met de verschillende bankmensen.

Alternatieven
De houding van banken is terdege kritischer geworden en een scherpe prijs is geen zekerheid. De ervaring leert ons dat het wijs is de benodigde financiering markt breed te zoeken. Dus zowel bij uw vertrouwde bank als andere banken en partijen. Als ondernemer bent u het verplicht aan u om kritisch te zijn op inkoop, dus zeker op het inkopen van geld. Dat is namelijk wat de financiering is.

Kan ik nu iedereen betalen?
De omstandigheden van vandaag maken dat veel bedrijven minder in de liquide middelen zitten dan normaal. De bank vindt ook dat je een liquiditeitsbuffer moet hebben om deze situatie aan te kunnen. We hebben het vaker geschreven en kunnen het niet vaak genoeg zeggen: zorg dat u – op uw manier- de geldstroom in beeld brengt. Als u tijdelijk extra geld nodig heeft, is het belangrijk goed & volledig uit te kunnen leggen hoeveel, hoe lang en waarom het geld nodig.

Wilt u meer informatie over Financieren anno 2020 of benieuwd wat wij hierin voor u kunnen betekenen? Klik hier voor contact https://farmersfunding.nl/contact/ of benader ons kantoor. Wij luisteren naar u en helpen u verder.

Geen reactie's

Geef een reactie