“Met Farmers Funding & Advies hebben wij altijd onze eigen bedrijfskundige in huis.”

Knijff Agro B.V. uit Zeewolde “Met Farmers Funding & Advies hebben wij altijd onze eigen bedrijfskundige in huis.” De afwegingen en keuzes die spelen bij grote vraagstukken van investeren en financieren worden zo professioneel gemaakt.
Jacobine van der Knijff: “wij maken de keuzes, mede gebaseerd op de brede ervaring en expertise van de mannen van Farmers Funding & Advies”

Knijff Agro B.V. is een grootschalig agrarisch bedrijf in Zeewolde met akkerbouw, biovergisting en windmolens. Vader Arie exploiteert samen met zijn zoon Joost, dochter Jacobine en haar man Mark het bedrijf. Totaal betelen zij ruim 400 ha met als hoofdteelt aardappelen (consumptie en pootgoed), uien en peen. Daarnaast wordt er energie opgewekt met een biovergistingsinstallatie en windmolens. De omvang en complexiteit maakt dat er grote behoefte is aan structureel bedrijfskundig en financieel advies.

Geen reactie's

Geef een reactie