“Wij laten ons graag begeleiden door Farmers Funding & Advies”

De familie van Veelen exploiteren sinds 2011 een grootschalig melkveehouderijbedrijf in Biddinghuizen. In 2012 is de nieuwe ligboxenstal gebouwd die plaats biedt aan ruim 600 melkkoeien met daarnaast bijbehorend jongvee. De om het bedrijf liggende gronden en vergaande samenwerkingen met akkerbouwbedrijven zorgen continu voor voldoende ruwvoer, mestafzet en mestplaatsingsruimte. Aangezien de familie flinke ambitie heeft, werd op dat besloten tot nieuwbouw die ook een flinke groei moest kunnen huisvesten.

De familie heeft in het verleden veel gezien en ervaring opgedaan bij andere melkveebedrijven in Nederland en in het buitenland. De ervaringen die daar zijn opgedaan zijn verwerkt in de details van de  nieuwbouw.

De dienstverlening van Farmers Funding & Advies is heel breed; van administratieve en fiscale dienstverlening tot het realiseren van de best passende financiering. Ieder kwartaal wordt gesproken over de liquiditeit- en resultaatsontwikkeling, zodat de familie scherp aan de wind kan zeilen. Aangezien de randvoorwaarden nog ruimte biedt tot uitbreiding, is het bedrijf nog niet uitontwikkeld.

“Wat we zelf kunnen, doen we zelf. Maar ons bedrijf brengt veel specifieke en complexe vraagstukken met zich mee. Daarom laten wij ons graag begeleiden door de adviseurs van Farmers Funding & Advies. We zijn daar zeer tevreden over!”

Geen reactie's

Geef een reactie