“Van Veelen Holsteins VOF laat zich graag begeleiden door Farmers Funding & Advies.”

De broers Gerben en Arnold van Veelen exploiteren sinds 2011 een grootschalig melkveehouderijbedrijf in Biddinghuizen. In 2012 is de nieuwe ligboxenstal gebouwd die plaats biedt aan ruim 600 melkkoeien met daarnaast bijbehorend jongvee. De om het bedrijf liggende gronden en vergaande samenwerkingen met akkerbouwbedrijven zorgen continu voor voldoende ruwvoer, mestafzet en mestplaatsingsruimte. Aangezien de broers al vrij jong het bedrijf van hun ouders mochten voortzetten en flinke ambitie hebben, werd besloten tot nieuwbouw die ook een flinke groei moest kunnen huisvesten.

Beide broers hebben veel gezien en ervaringen opgedaan bij andere melkveebedrijven Nederland en in het buitenland. De ervaringen die daar zijn opgedaan zijn verwerkt in de details van de  nieuwbouw.

De dienstverlening van Farmers Funding & Advies is heel breed; van administratieve en fiscale dienstverlening tot het realiseren van de best passende financiering. Ieder kwartaal wordt gesproken over de liquiditeit- en resultaatsontwikkeling, zodat de broers scherp aan de wind kunnen zeilen. Aangezien de randvoorwaarden nog ruimte biedt tot uitbreiding, is het bedrijf nog niet uitontwikkeld.

“Wat we zelf kunnen, doen we zelf. Maar ons bedrijf brengt veel specifieke en complexe vraagstukken met zich mee. Daarom laten wij ons graag begeleiden door de adviseurs van Farmers Funding & Advies. We zijn daar zeer tevreden over!”

Geen reactie's

Geef een reactie