FINANCIERINGSBEGELEIDING

Bij het financieren met vreemd vermogen voegt onze deskundigheid veel waarde toe. De verstrekker van het vreemd vermogen kan op onderdelen tegengestelde belangen hebben aan die van u.
Bij investeringen denk je nooit te vroeg aan passende financiering, zo leert onze ervaring. De ondernemende en slagvaardige ondernemer heeft zijn plannen al in uitvoering en zorgt zelf dat hij de geldverstrekker tijdig en volledig informeert. Wij maken het financieringsplan en bepalen de meest optimale financieringsstructuur en daarbij behorende financieringscondities. Ook als u eenmaal financiering heeft, wenst de verstrekker periodiek de juiste informatie over de stand van zaken. Wij begeleiden u hierin inclusief met de gesprekken. Op deze wijze zit en blijft u aan het stuur.