Akkerbouw, groententeelt- en verwerking midden van het land

Een innovatief en renderende groenteverwerker/akkerbouwer uit het midden van het land had de kans om een nabijgelegen locatie aan te kopen. Hier kan zij haar activiteiten verder uitbreiden en professionaliseren. Vanwege dat er in de laatste periode al enkele forse investeringen hadden plaatsgevonden, vond de bank het nu niet het moment om te financieren. De bank had immers deze investeringen al deels gefinancierd en daarmee was voor tijdelijk het financieringsplafond bereikt. Binnen onze kring van investeerders vonden we een oud agrariër bereid deze aankoopsom wel te financieren.

De ondernemer betaalt 6% rente en er wordt maandelijks een afgesproken bedrag afgelost. Looptijd is 48 maanden waarna op dat moment bekeken wordt of dit verlengd gaat worden. De oud-agrariër heeft eerste recht van hypotheek op de aangekochte locatie. Risico is daarmee erg klein mede omdat de waarde van de locatie hoger is dan het leningsbedrag. Ondernemer kan door met zijn bedrijf en zijn toekomstige plannen en de oud agrariër ontvangt een net rendement; @financierenmetboerenverstand

Geen reactie's

Geef een reactie