ERFPACHT

Schaalvergroting is een fenomeen dat de moderne Nederlandse landbouw kenmerkt. Agrarische ondernemers zoeken naar allerlei mogelijkheden om hun bedrijf uit te breiden. Erfpacht  behoort tot een van deze mogelijkheden.

Door een agrarisch ondernemer kan erfpacht worden gebruikt als financieringsinstrument voor bedrijfsuitbreiding. Een bedrijf kan uitbreiden door zelf grond aan te kopen en onder het voorbehoud van een recht van erfpacht door te verkopen aan een belegger. Daardoor is de schaalvergroting beter financierbaar. Het overdragen van eigen grond aan een belegger onder voorbehoud van een recht van erfpacht, om zo geld vrij te maken voor de bedrijfsvoering of voor het uitbreiden van bedrijfsactiviteiten is ook een optie.

Farmers Funding & Advies is dagelijks betrokken bij financieringsvraagstukken van agrarische ondernemers en wij kunnen een goede analyse maken van uw mogelijkheden. Hierbij kan de vraag of en wanneer erfpacht een oplossing is, door ons goed worden afgewogen. Wij kennen daarnaast ook de markt waarin beleggers op zoek zijn naar agrarische beleggingen. Deze combinatie maakt ons tot uw ideale gesprekspartner.

Mogelijkheden:
Erfpacht gebaseerd op een geïndexeerde terugkoop
Erfpacht gebaseerd op een terugkoop tegen de actuele grondwaarde
Erfpacht zonder terugkooprecht

Onze doelstelling is om middels maatwerk, de belegger en ondernemer een juiste vorm van erfpacht aan te bieden, waarbij een duurzame financiering tot stand komt.