FARMERS FUNDING & Advies PRIVACYVERKLARING

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Van alle bezoekers van onze websites verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens die door de bezoekers zelf aan ons zijn verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij onder andere om circa 8 keer per jaar een nieuwsbrief te zenden via de mail. Uw naam en e-mailadres hebben wij nodig om met uw contact te kunnen opnemen.

Doel verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het leveren van onze diensten
  • Het beantwoorden van vragen
  • Het informeren over diensten en updates

Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens, die wij krijgen door gebruik van onze diensten, niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, behoudens tegenbericht. Uw opgestuurde gegevens worden in ieder geval verwijderd 2 jaar na ons laatste contactmoment. Alle gegevens die wij ooit van u in hard copy hebben mogen ontvangen zullen wij ten alle tijden in goede orde weer terug leveren aan u. Anderzijds zal het op kantoor afgevoerd worden in een gesloten archiefcontainer, zodat het niet op een bepaalde plek openlijk kan worden verspreid.

Geen doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens of uw opgestuurde informatie niet verkopen of verstrekken aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden of anderszins. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan een derde zal alleen plaatsvinden indien wij daartoe een opdracht hebben verkregen van u als klant. Opgestuurde informatie en opgemaakte bedrijfsplannen/begrotingen zullen niet zonder toestemming aan derden worden gestuurd. Ook niet aan banken of andere personen die de voortgang van het proces moeten laten versnellen. Alles gaat in overleg en met goedkeuring van de klant.

Farmers Funding & Advies besteedt het verzenden van haar nieuwsbrief uit aan een derde. Met deze derde is een verwerkingsovereenkomst afgesloten die waarborgt dat zij zorgvuldig omgaan met uw contactgegevens en uitsluitend gebruikt worden voor het verzenden van de nieuwsbrief en niet voor overige doeleinden.

Beveiliging

Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering en wachtwoorden) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking.

Recht op inzien, aanpassen of verwijderen persoonsgegevens

Uw hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens die wij hebben verwerkt, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar info@farmersfunding.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek.

Daarnaast hebt uw de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens .

Algemeen

Deze Online Privacyverklaring is een verkorte weergave van onze uitgebreide Privacyverklaring. Wij kunnen deze Online Privacyverklaring te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden.

Vragen over onze Online Privacyverklaring kunt u sturen naar info@farmersfunding.nl. Deze Online Privacyverklaring is aangepast op 08-06-2021