Veilig investeren in de landbouw

Farmers Funding & Advies verbindt u als investeerder met agrarische ondernemers. Ondernemers die door willen ontwikkelen en groeien met het bedrijf. Goed voorbereide en doordachte plannen zijn de basis voor een goede match tussen u en ondernemer. Wij brengen de juiste partijen met elkaar in contact en zorgen voor transparante informatie voor de betrokkenen. Kortom, op deze wijze kan verantwoord worden geïnvesteerd in de Nederlandse agrarische sector. In onderstaand stappenplan geven wij de werkwijze weer hoe u gemakkelijk kunt investeren in renderende agrarische ondernemingen.

Stappenplan: Hoe kunt u veilig investeren in een agrarisch bedrijf

Stap 1
Agrarische ondernemer met investeringsplannen meldt zich bij Farmers Funding & Advies.

Stap 2
In een eerste (telefoon)gesprek wordt op hoofdlijnen het bedrijf en het te financieren plan gedeeld. Wanneer wij inschatten dat het realistisch is om voor het vraagstuk financiers te vinden, gaan we over naar stap 3.

Stap 3
Ondernemer levert de meest actuele financiële informatie (o.a. geconsolideerde jaarcijfers en aangiften inkomstenbelasting als het een natuurlijk persoon, maatschap of VOF betreft) aan bij Farmers Funding & Advies.

Stap 4
Farmers Funding & Advies maakt een analyse op met een uiteindelijke beoordeling of de gewenste investering past bij de onderneming. De kosten hiervan worden door desbetreffende ondernemer voldaan. Mochten wij de investering haalbaar achten, brengen wij deze onder de aandacht bij onze investeerders. Zo krijgen zij transparant en overzichtelijk informatie om tot zich te nemen.

Op dat moment bepaalt u of u voor een bepaald bedrag wilt investeren. Rente- en aflossingscondities zijn bekend en staan beschreven in het voorstel.

Stap 5
Om de kwaliteit van de aanvraag te waarborgen, zal één van de adviseurs van Farmers Funding & Advies gedurende de looptijd van de financiering betrokken blijven bij de aanvraag. De adviseur onderhoudt contact met ondernemer, waarvan u als investeerder op de hoogte van wordt gehouden. De kosten hiervan zullen voor rekening komen van de agrarisch ondernemer.

Meer informatie over het investeren in agrarische ondernemingen? Neem contact op met ons kantoor. Zij lichten u verder toe hoe u agrarische ondernemingen kunt helpen. Om zaken verder te verduidelijken en te bespreken maken wij met u, als potentiële investeerder, graag een persoonlijk afspraak.

Tarieven voor investeerder
Aanmelden als investeerder is kosteloos.
Voor het beheren van uw aanvraag brengen wij een percentage van het gemiddeld uitstaand saldo in rekening.

 

Bent geïnteresseerd als investeerder? Vul onderstaand uw gegevens in.
Liever uw situatie doorspreken? Neem dan contact op met ons kantoor.  085 – 066 36 57

 

Disclaimer
Deze informatie is bedoeld als indicatie van de procesgang, voorwaarden en condities welke gelden om ondernemers en investeerders met elkaar in contact te brengen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.