Veilig geld lenen in de landbouw

Agrarische ondernemers die het bedrijf door ontwikkelen kunnen niet altijd voldoen aan de eis die een financier op dat moment stelt. Zij menen dat de investering niet het gewenste rendement kan opleveren, waardoor de financiering niet kan worden verstrekt. Echter kan het wel zo zijn dat de geplande investering bij gaat dragen aan het toekomstig rendement of aankoop met veel emotionele waarde voor de ondernemer. Feitelijk is het gewoon een investering die gerealiseerd móet worden. Investeerders willen hier, mits er een goede onderbouwing voor aanwezig is, soms wel geld voor uitlenen.

Bij Farmers Funding & Advies zijn wij in staat om deze beide partijen bij elkaar te brengen. In onderstaand stappenplan geven wij de werkwijze weer hoe u een investering gefinancierd kan krijgen via een investeerder. Benieuwd hoe dit werkt en of dit misschien een optie is voor uw agrarisch bedrijf? Neem daarvoor contact op met ons kantoor. Op hoofdlijnen geven we onderstaand het stappenplan weer hoe potentiële investeerder(s) uw bedrijf kunnen financieren.

Stappenplan: Hoe wordt uw financiering wél gefinancierd.

Stap 1
Agrarische ondernemer met investeringsplannen meldt zich bij Farmers Funding & Advies.

Stap 2
In een eerste (telefoon)gesprek wordt op hoofdlijnen uw bedrijf en het te financieren plan gedeeld. Wanneer wij inschatten dat het realistisch is om voor het vraagstuk financiers te vinden, gaan we naar de volgende stap.

Stap 3
U levert de meest actuele financiële informatie aan (o.a. geconsolideerde jaarcijfers en aangiften inkomstenbelasting als het een natuurlijk persoon, maatschap of VOF betreft) aan bij
Farmers Funding & Advies.

Stap 4
Farmers Funding & Advies maakt een bedrijfsplan met analyse op met een uiteindelijke beoordeling of uw investering haalbaar is. Mochten wij de investering haalbaar achten, brengen wij deze onder de aandacht bij onze investeerders. Serieuze potentiële investeerders krijgen onze analyse en besluiten uiteindelijk of ze bereid zijn hierop te investeren.

Stap 5
Na akkoord van u als agrarisch ondernemer én de investeerder zorgt Farmers Funding & Advies voor de gehele administratieve afhandeling inclusief het opmaken van de geldleningsovereenkomst met de afgesproken rente- en aflossingscondities alsmede eventuele andere.

Tarieven voor agrarisch ondernemer.
Aanmelden is kosteloos. Voor het opmaken van een bedrijfsplan met financiële analyse wordt vooraf een vast tarief afgesproken of op regiebasis. Voor het matchen van de financiering tussen investeerder en agrarisch ondernemer geldt een éénmalige dealfee. Voor het voeren van regie en informatie gedurende de looptijd van de financiering brengen wij een percentage van het gemiddeld uitstaande saldo in rekening.

 

Bent geïnteresseerd als agrarisch ondernemer? Vul onderstaand uw gegevens in.
Liever uw situatie doorspreken? Neem dan contact op met ons kantoor.  085 – 066 36 57

Disclaimer
Deze informatie is bedoeld als indicatie van de procesgang, voorwaarden en condities welke gelden om ondernemers en investeerders met elkaar in contact te brengen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.