Vijf vragen aan: Peter Pals, CEO Farmers Funding

Famers Funding heeft haar strategie in het financieren van investeringen voor agrarische ondernemers flink uitgebreid. Onder leiding van de nieuwe topman Peter Pals richt Farmers Funding zich op bedrijfskundig en bancair advies voor agrarische bedrijven, waarbij het bedrijf bij een financiering verder kijkt dan alleen de bank.

Pals heeft een jarenlange ervaring in de financiële sector. Zo is hij onder meer sectormanager Food & Agri geweest bij Rabobank Nederland en heeft hij leiding gegeven bij een bankbedrijf in Zuidwest-Nederland. Vijf vragen aan Pals over de nieuwe koers van Farmers Funding en de hedendaagse financieringsmogelijkheden voor agrarische ondernemers. ‘Ik wil de ouderwetse familielening weer meer nieuw leven inblazen.’

  1. Farmers Funding kiest onder uw leiding voor een nieuwe strategie. Wat gaat er veranderen?

‘Bij de oprichting in november 2014 was Farmers Funding een online platform die er op gericht was de financiering voor de food en agri sector te verbreden. Naast banken zijn er tal van andere financieringsmogelijkheden.Te denken valt aan crowdfunding, leasing, investeerders, subsidies, pensioenfondsen, noem maar op. Farmers Funding functioneerde als platform waar alle financieringsmogelijkheden voor nu en in de toekomst werden gebundeld. Nu is Farmers Funding omgevormd tot een Bedrijfskundig en Bancair adviesbureau voor agrarisch ondernemers. De kern van ons werk is agrarische bedrijven beter te laten functioneren en een betere financiering te organiseren via professionele praktische oplossingen.’

  1. Hoe groot is de behoefte onder agrarische ondernemers voor nieuwe financieringsvormen?

‘Hoe groot precies is moeilijk te zeggen, maar volgens mij ontzettend groot. Laat ik zeggen dat praktisch elke agrarische ondernemer die wij spreken, en dat zijn er flink wat in een week, uit zichzelf begint over andere financieringsmogelijkheden. Dit is enerzijds het gevolg van de beschikbaarheid van de financiën, maar misschien nog wel veel meer door de gewijzigde houding van de banken en het afgenomen vertrouwen van ondernemers in hun bank. Het gevoel en ervaring van worden bijgestaan door de bank, is in te veel gevallen opgeschoven naar een ervaring van tegenover elkaar staan.’

  1. Banken zeggen openbaar altijd constructief mee te willen werken aan nieuwe financieringsvormen. Is dat ook zo?

‘Ik denk het wel. Wat je ziet is dat banken een heel andere rol spelen dat we de afgelopen decennia gewend zijn geweest. Tot aan de crisisjaren was de financiering in de regel fatsoenlijk te organiseren met de eigen huisbankier. De daarop volgende jaren zijn zij zich gaan heroriënteren op hun strategie en operationele werkwijze, ingegeven door enerzijds nationale en internationale regelgeving en anderzijds om het gewenste bedrijfsresultaat te behalen. Hierdoor streven de bankiers naar balansverkorting, wat zij realiseren door onder meer eigen vastgoed af te stoten en niet kerngerichte bedrijfsonderdelen te verkopen. Een vrij recent voorbeeld hiervan is de verkoop van dochterbedrijf Robeco door Rabobank. Ook verkleinen banken de balans door klanten niet meer voor de gevraagde honderd procent te financieren maar een gedeelte, bijvoorbeeld voor zeventig procent. De overige dertig procent moet dan via alternatieve financiering worden ingevuld. Wie welke positie heeft en krijgt is nog een boeiend spel. Banken zijn immers gewend hun eigen positie goed te regelen en zekerheden te verlangen. Ook andere financiers willen niet aan de laatst mem hangen. Meewerken lukt wel. De vraag is meer of en hoe alle betrokken financiers een soort van gelijkwaardige positie weten te krijgen, waarbij de bank dus moet opschuiven.’

  1. Wat biedt voor een ondernemer het meeste perspectief: stapelfinanciering met geld via de banken en private investeerders of juist via crowdfunding?

‘Vandaag de dag zien we eigenlijk grofweg twee varianten. Om met crowdfunding te beginnen, deze is meest geschikt voor de relatief kleinere en of innovatieve investeringen die de traditionele bancaire financiering net niet of niet helemaal redden. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan vergistinginstallaties, boerderijwinkels of kleine biologische teelten,  maar ook voor tijdelijk aanvulling op het werkkapitaal. De looptijd van dit soort financieringen is kort, maximaal zo’n vijf jaar. Een heel ander verhaal is de investering in vastgoed, met name landbouwgrond die om te beginnen veel langere looptijden kent. We zien de steeds doorgaande schaalvergroting van de grondgebonden sectoren. Hoewel op dit moment de omstandigheden in bepaalde bedrijfstakken niet bepaald rooskleurig zijn, blijft er een behoorlijk vraag naar en dus naar een vorm van financiering. Zoals eerder gezegd, zijn banken gemiddeld genomen minder genegen om het geheel te financieren en dan komen private investeerders in beeld. De wens van de sector voor private investeerders is ons heel goed bekend. Het realiseren hiervan is, afgezien van de bekende erfpachtconstructies, nog te beperkt van de grond gekomen. Hier ligt nog een hele uitdaging waarmee wij aan de slag zijn. Wat ik om te beginnen voorstel is, dat de ouderwetse familielening weer meer nieuw leven wordt ingeblazen. Dat kan best als we, net als met derden, goede afspraken maken en die ook vastleggen. Ik noem dat ‘houd de marge in de familie’.

  1. De slogan van Farmers Funding is ‘Geld is geen probleem’. Kun u dat elke ondernemer garanderen?

‘Wij onderbouwen deze stelling kort samengevat met drie argumenten. Het eerste is dat de grootste financiers van de sector, de bekende grootbanken, kunnen nagenoeg onbeperkt geld lenen bij de Europese Centrale Bank en deze mogelijkheden worden komende tijd alleen maar verder vergroot. Het tweede is dat er nieuwe partijen de markt betreden. Hoewel dat nog relatief beperkt is, zien en verwachten wij een enorme groei net zoals in de Verenigde Staten het geval is. Het laatste en misschien wel zwaarst wegend argument is dat ondernemers gemiddeld moeten zorgen voor zwarte cijfers, waarmee ze financiers overtuigen dat ze ‘goed zijn’ voor hun geld. Garanderen dat elke ondernemer zijn gewenste geld krijgt, is te veel gezegd. Met ons bedrijfskundig en bancair advisering gaan we elke financiering wel een enorme duw de goede kant op geven, dat kan ik garanderen.’

 

Geen reactie's

Geef een reactie