Uitkomst onderzoek: Snel- en kort krediet

Van mei tot en met augustus is een stagiaire van Farmers Funding bezig geweest met een onderzoek naar snel –en kort kredietbehoefte bij agrarische ondernemers in Nederland.

De resultaten hiervan zijn geanalyseerd en verwerkt.

Een van de uitkomsten is dat er bij 54% van de agrarische ondernemers een kort krediet aanwezig is. Het korte kredietbehoefte werd voornamelijk veroorzaakt door het tekort aan werkkapitaal en voor de aanschaf van machines. 22% van de agrarische ondernemers ervaart moeite met het verkrijgen van financiering via de bank. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de aanvraag van krediet te lang duurt of dat uiteindelijk het krediet helemaal niet verkregen wordt na aanvraag. De meerderheid ervaart geen moeite met het verkrijgen van bancair krediet.
Een ander optie voor bancaire financiering is alternatieve financiering. Deze financieringsvormen worden steeds meer toegepast. Verwacht wordt dat in 2022 1/3 van de totale financiering in Nederland wordt gefinancierd door alternatieve financieringsvormen.

Uit de enquête kwam dat 40% van de agrarische ondernemers open staat voor alternatieve financiering en 60% niet.

In dit onderzoek is gefocust op de alternatieve financieringsvormen: kredietunies en online kredietplatforms. Een kredietunie is een coöperatieve vereniging van ondernemers uit een specifieke sector of regio. Deze coöperatieve vereniging bestaat uit ondernemers die op zoek zijn naar financiering of geld willen investeren voor een hoger rendement. Het vermogen wordt uitgewisseld tussen de verschillende partijen.

Een krediet platform is een plek waar online geldvragers en –verstrekkers samenkomen. Dit wordt georganiseerd door het bedrijf achter het platform of door een crowdfunding platform. Bepaalde kredietplatforms streven zelfs naar kredietverstrekking binnen 24 uur.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste agrarische ondernemers niet bekend zijn met kredietunies en online kredietplatforms. Deze onbekendheid maakt dat agrarische ondernemers deze methodes nog niet vertrouwen.

Bovendien blijken de rentes bij kredietunies en platforms hoger te zijn dan bij de bank. Dit kan een belemmering vormen voor agrariërs. Wanneer een bank geen kort krediet verstrekt aan de ondernemer maar het geld is wel echt nodig zijn dit vormen die toch te overwegen zijn voor de ondernemer.

Bij het gebruik van een kredietplatform wordt het onlinegebruik niet vertrouwd. Uit eerder onderzoek komt dit voornamelijk door het gebrek aan menselijke interactie.

Wel worden de positieve kenmerken die de alternatieve kredietvormen meebrengen gezien door de ondernemers. Dit zijn dat krediet sneller en gemakkelijker verstrekt kunnen worden dan bij banken. Wanneer kredietunies en online krediet platforms specifiek voor de agrarische sector zullen worden opgezet moet dan ook op deze kenmerken gefocust worden.

Als laatst is nog gevraagd hoe agrarische ondernemers krediet via deze vormen zou willen verkrijgen. Hierbij gaf 52% dit via een adviseur te willen en 46% dit zelfstandig te gaan willen doen.

Door dit onderzoek is naar voren gekomen dat er eerst meer bekendheid aan een kredietunie en –platform moet worden gegeven voordat hiermee verder kan worden gegaan. Al met al is de behoefte aan deze alternatieve vorm van financieren nog niet hoog.

Geen reactie's

Geef een reactie