Nieuwsbrief september 2020

Farmers Funding & Advies, uw partner in ondernemen, in alle tijden. Door de fusie is onze dienstverlening uitgebreid. Wij kunnen u als agrarisch ondernemer nog beter helpen.

Ons werk is in de kern agrarische bedrijven beter te laten functioneren. Wij ontzorgen op bedrijfskundig, administratief, financieel en fiscaal juridisch vlak. Het realiseren van de beste financiering, zowel in voorwaarden als prijs, is bij ons in de juiste hand.

Ondernemers bellen ons voor:

 • Realiseren van financieringen
 • Bedrijfsovernames
 • Organiseren van samenwerkingsstructuren
 • Periodieke begeleiding inclusief rapportages
 • Probleemsituaties helpen oplossen
 • Grondtransacties: koppelen van kopers, verkopers en (erf)pachters
 • Strategisch overleg: waar gaan we naar toe met ondernemer en bedrijf?
 • Fiscale optimalisatie
 • Familiebedrijfsadvies & Mediation
 • Gastspreker- en docent

Benieuwd of we ook u kunnen helpen? Neem contact met ons op.

Bijzonder beheer bij de bank, is dat einde bedrijf?
Betekent bijzonder beheer het einde van een melkveebedrijf? Volgens ons hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Wel dienen er de nodige maatregelen genomen te worden op het bedrijf. Doorgaan, maar dan even anders. Lees hier de column van Peter Pals.

Helpen én geld verdienen tegelijk, dat wilt u toch ook?

De rente op sparen is nul en bij grotere bedragen zelfs negatief. Je weet in ieder geval zeker dat je armer wordt. Verantwoord uitlenen aan agrarische ondernemers kan ook voor u een interessant alternatief zijn. Wij verbinden investeerders met gevoel & hart voor de agrarische sector met agrarische ondernemers.

Met behulp van goed voorbereide plannen en persoonlijke aandacht brengen wij de juiste partijen, één op één met elkaar in contact. U helpt een ander met ondernemen en u verdient zelf geld.

ACTUEEL 1:
Financier gezocht voor aankoop 7 ha vruchtbare zandgrond in West- Brabant. Kan via verstrekken van geldlening met de grond als onderpand.
Aankoop door investeerder en via pacht of erfpacht aan ondernemer beschikbaar stellen is ook een mogelijkheid.
ACTUEEL 2: Gezocht werkkapitaal van € 250.000,– voor melkveehouderij met landbouwgrond als onderpand waarop hypotheek kan worden gevestigd

Niemand kan met zekerheid zeggen wat de renteontwikkeling gaat worden. Het is dus altijd een verwachting gebaseerd op feiten van dat moment. Feit is dat het coronavirus de wereldeconomie in haar greep heeft. Al de overheden, inclusief die van Nederland, zetten maatregelen in om de economie te ondersteunen en zo de ergste klappen op te vangen. Een Europees herstelfonds van maar liefst 750 miljard euro(!) en nog steeds blijvend geld in de economie pompen door de centrale banken zorgt dat de rente naar verwachting laag blijft. Echter zaken als hoe ontwikkelt het coronavirus zich, welke verkiezingsuitslag komt in Nederland én de VS en hoe gaat het UK uiteindelijk uit de EU maken dat onrust altijd aan de oppervlakte is.

De kortlopende rentes, gebaseerd op Euribor, waren licht gestegen na de Corona-uitbraak. De laatste tijd laat zij weer een gestage daling zien. Rond april & mei noteerde de 3-maands Euribor -0,28% terwijl deze op 28 augustus -0,47% noteerde. Een lichte daling van ongeveer 0,2%. De verwachtingen van deskundige partijen in de markt zijn dat het tarief komende 12 maanden zo goed als stabiel rond het huidig tarief schommelt.

De langlopende rentes lieten recent ook een bescheiden kentering naar beneden zien In de nieuwsbrief die wij in april uitbrachten, gaven we deze verwachting al weer en dat is dus uitgekomen. De verwachting komende tijd is verder dat de komende periode geen grote verandering plaatsvindt in de langlopende rentes. Samengevat, de verwachting voor korte én lange rentes is voorlopig stabiel.

Maar wat betekent dit voor u als agrarisch ondernemer?
We zagen na in het begin van de corona-crisis dat banken de rentevoorstellen snel verhoogden. Onrust in de wereld blijkt eens te meer snel en behoorlijk impact te hebben op de rentemarkt. Zoals geschreven, de rentemarkt is laag en lijkt de komende tijd stabiel.

Wat ervaren wij vandaag in de markt?
Gemiddeld genomen is het renterisico voor schappelijke prijs langere tijd af te dekken door voor een bepaalde periode rentevast te kiezen. Het prijsverschil tussen 1 en 5 jaar vast is zeer beperkt (0,05% tot 0,2%) en tussen 5 en 10 jaar beperkt (0,15% tot 0,35%). Voor 5 jaar zien wij nu een gemiddeld rentevoorstel van 1,5% en voor 10 jaar 1,85%. Volledigheidshalve hoe meer middelen worden geleend en hoe beter het bedrijf scoort, des te lager het tarief én andersom. De verwachte inflatie 2020 wordt geschat op 1,4%. Samengevat menen wij dat het renterisico voor bescheiden geld kan worden afgedekt.

Themabijeenkomsten in de winter 2020/2021
Wegens succes in voorgaande jaren organiseren wij komend winterseizoen themabijeenkomsten. Met kleine groepen waarbij we zullen voldoen aan, de dan geldende, coronamaatregelen gaan we interactief aan de slag op locaties in het Noorden, Zuidwesten en Flevoland.
Thema’s die o.a. aan bod komen:

 • Hoe financier ik de bedrijfsovername?
 • Samenwerkingsstructuur opzetten
 • Fiscale optimalisering
 • Grondzaken met o.a. strategisch advies. Grond kopen, pachten of erfpachten?
 • Hoe handelen in moeilijke situaties met de bank in je nek?
 • Ondernemen is risico’s nemen en onder controle houden. Hoe doe je dat?

Definitieve datum, plaats en onderwerp maken we in de loop van oktober bekend. Interesse kenbaar maken of opgeven kan al wel door contact op te nemen met ons kantoor op 085 – 066 36 57 of een mail naar info@farmersfunding.nl

Inspirerende & prikkelende spreker gezocht? Wilt u voor uw organisatie of studiegroep over een van deze onderwerpen een bijeenkomst houden, neem dan ook contact met ons op.

Mijn rentevaste periode loopt af, wat nu?
Loopt de rentevaste periode van uw financiering binnenkort af? Dan komt er als het goed is een nieuw rentevoorstel uw kant op. Maar hoe zit het ook alweer precies met de rentevaste periode, en hoe kunt u op dat moment het beste handelen? Download hier vrijblijvend onze whitepaper “Mijn rentevaste periode loopt af, wat nu? en haal uw voordeel.

Geen reactie's

Geef een reactie