Nieuwsbrief juli 2022

Vaarwel lage rente

Bovenstaande koersen per 18 juli en voor daaropvolgende genoemde momenten zijn op basis van diverse bronnen. Eén is duidelijk: stabiel stijgende lijnen.
In vorige nieuwsbrieven brachten we steeds naar voren dat een geleidelijke rentestijging te verwachten was in de komende tijd. Uiteindelijk is het een explosieve rentestijging gebleken. Dit hadden veel economen niet direct verwacht. Echter door meerdere omstandigheden is deze stijging toch heel snel gegaan.

De 3-maands Euribor is vanaf begin maart met circa 0,53% gestegen naar vandaag net boven 0%. Nogal wat ondernemers hebben een lening die hierop is gebaseerd. Bijvoorbeeld bij een lening van 1 miljoen euro, waarbij het rentetarief is gelinkt aan de 3-maans Euribor, betekent dit € 5.300,– extra aan rentelasten per jaar. De verwachting is dat de tarieven de komende maanden gestaag verder stijgen, zie bovenstaande tabel. Voor het tien jaar vast tarief geldt dat deze afgelopen half jaar met circa 2% (!) is gestegen. Rekent u maar uit wat dat scheelt, wij zeggen “meer dan een slok op een borrel”.

De vraag luidt dan, stopt rentestijging of niet? Tijdens de beleidsvergadering van de ECB in juni is besloten de rente in juli met 25 basispunten (0,25%) te laten stijgen. Per 21 juli werd dit onverwacht (of toch niet!?) 0,5%, 50 basispunten. Tevens wordt er gesuggereerd dit in september dit nogmaals te doen staat, met 50 punten (0,50%). Dit zal minder zijn op het moment dat inflatie afneemt, maar is dat het geval? Het lijkt het er nog niet op. Voordat dergelijke rentestijgingen daadwerkelijk invloed hebben op de inflatie duurt circa een half jaar. Voet van het gaspedaal en zachtjes afremmen. Zo kunt u het zien.

De verdere renteontwikkeling is vooral afhankelijk van de ontwikkeling van die inflatie, die het afgelopen jaar steeg met waarden tot 10%, dat is in geen 40 jaar voorgekomen. Dat maakt het kennelijk ook lastig om in onze hoofden dit goed te laten doordringen. De ECB wil c.q. moet eigenlijk de rentestijging beteugelen, met name voor de zuidelijke lidstaten. Hierover is veel te doen en vooral veel stress in de financiële markt.

Al met al is de grote lijn die de meest economen aanhouden een geleidelijke verdere rentestijging.

Wat wij in de praktijk tegenkomen.
Inmiddels merken wij bij aanbiedingen van de verschillende grootbanken daadwerkelijk andere, lees hogere, tarieven:

 • Opslag op 3 M Euribor van 1,5% tot 3,0%
 • 3 jaar vast van 1,80% tot 3,5%
 • 5 jaar vast van 1,95% tot 4%
 • 10 jaar vast van 3% tot 4,5%

En bij lease? Tarieven tussen 4% tot 5,5% is wat wij zien. Dat was laatste paar jaar wel anders. Al met al lijkt het vaarwel lage rente.

Samenwerken helpt echt

Farmers Funding & Advies wenst u een mooie zomer! We bedanken u voor het afgelopen half jaar waarin we u verder mochten helpen met uw uitdagingen. Zo realiseerden wij bijvoorbeeld: ruim 80 miljoen euro financiering, 29 bedrijfsovernames binnen & buiten familieverband en hebben we bij 24 bedrijven een optimale fiscale bedrijfsstructuur helpen opzetten

Ook aankomend half jaar blijven we uw bedrijf graag ondersteunen via professionele praktische oplossingen.

Ons werk wordt klaarblijkelijk goed door u gewaardeerd, de opdrachten nemen toe en dat vraagt om uitbreiding. Bent u of kent een junior of senior adviseur die het verschil maakt bij boeren? Laat het ons weten! Bekijk hier de twee vacatures.

Benieuwd naar de mogelijkheden of een verkennend gesprek wat we in tweede helft 2022 voor u kunnen doen? Neem contact met ons op voor onafhankelijk advies.

Huisbankier wil veel, niet alles

De huisbankier kan niet altijd helemaal aan het financieringsverzoek invulling geven. Dat kan en in steeds meer situaties realiseren wij cofinanciering: de huisbankier én private financiers regelen het samen.
Wij brengen agrarische ondernemers en investeerders bij elkaar. Wij merken meer vraag naar deze dienstverlening, en faciliteren dit één op één. Spaargeld kost geld en beleggen kent haar keerzijde. Daarom zijn investeerders op zoek naar rendement. Investeerders financieren ook niet alles maar in bepaalde situaties zijn zij wel bereidt om net dat ene stukje financiering wèl te realiseren.

Binnenkort kunnen wij, via een financieringsplatform, investeerders en agrarische ondernemers nog beter en makkelijker bij elkaar brengen. Dit zal in samenwerking plaatsvinden met het platform NL-Investeert, www.nlinvesteert.nl. Binnenkort informeren wij u hier uitgebreider over.

Heeft u als agrarisch ondernemer of juist als investeerder behoefte aan meer informatie over deze dienstverlening? Lees verder op onze site.
Daarnaast vindt u hier onze gerealiseerde financieringen.

Liever persoonlijk contact? U kunt contact opnemen met ons kantoor. Zij praten u bij over deze dienstverlening.

De grond moet naar mijn zoons
De tijd heeft geleerd dat een akkerbouwbedrijf/melkveebedrijf steeds meer grond nodig heeft om continuïteit te hebben. Samen bezitten zij veruit de meeste grond in Nederland. Echter, zijn er naast deze agrarische ondernemers meerdere belanghebbenden bij landbouwgrond. Wat is nu belangrijker, grond in gebruik of grond in eigendom? Lees de column van Peter Pals

Hoe krijg je de boel gefinancierd?

Helpen met ondernemen, dat is onze kracht en doen we het voor. De adviseurs van Farmers Funding & Advies zijn uw partner en maken het verschil. Zij zijn zelf ondernemer tussen de ondernemers én persoonlijk bereikbaar. Schakelen op meerdere borden en meten zich continue met het ondernemersniveau van de klant.

Ondernemers vragen ons voor

 • Financiering realiseren, via investeerders en ook met uw huisbankier
 • Strategisch overleg: waar gaan we naar toe met ondernemer en bedrijf?
 • Fiscale optimalisatie
 • Bedrijfsovernames
 • Grondtransacties: koppelen van kopers, verkopers en (erf)pachters
 • Samenwerkingsstructuren
 • Probleemsituaties helpen oplossen

Wij luisteren naar uw verhaal. Benieuwd of we ook u kunnen helpen?
Neem contact met ons op.

Geen reactie's

Geef een reactie