In tijden van onzekerheid wordt focus gevraagd!

De oogst van 2020 zit er voor de meeste akkerbouwers op. Het was wederom een bijzonder jaar. Van forse droogte tot regionaal behoorlijke wateroverlast en markten waar, mede door corona, nauwelijks iets aan viel én valt te voorspellen.

Tegen de verwachtingen in is de uienexport vooralsnog groter dan ooit. Maar hoe ontwikkelt corona zich verder nationaal en wereldwijd? En wat zijn de gevolgen voor de logistiek als het gaat om grenzen, maar ook om bijvoorbeeld beschikbaarheid van containers? Een andere vraag is hoe de kwaliteit uit gaat pakken na zo’n teeltseizoen. De onvoorspelbaarheid is op alle fronten alleen maar groter geworden en de enige zekerheid lijkt geen zekerheid.

Bouwplannen bijstellen
Wat wordt in deze situatie uw nieuwe bouwplan voor volgend teeltjaar? Houdt u vast aan uw langetermijnstrategie of gaat u toch forse aanpassingen in bouwplan, areaal en contracten doen? Wat gebeurt er met de aardappelen in uw bouwplan? Wat gebeurt er met uw contractaandeel? Gaan de maximaal te contracteren tonnen per hectare omlaag of juist omhoog? Heeft u veel huurgronden of juist veel eigen gronden? Welke teeltopties heeft u op uw grond? Wat gaat u doen bij de huidige tarweprijzen? En wat doen landen als Duitsland en Frankrijk bij deze tarweprijzen? Gaan zij het risico nemen met vrije aardappelen of gaan zij voor zekerheid van opbrengst? En wat doet dit met de grondmarkt, van zowel huur als koop? Veel zal ook afhangen van de fritesindustrie, waar gaan zij begin 2021 mee komen? Onze verwachting is dat er dan nog de nodige bijstellingen gedaan gaan worden in bouwplannen.

Strategische keuzes onder de loep
Zeker is dat de effecten van corona nog wel een tijdje voelbaar zullen zijn. Ook het weer leverde de afgelopen jaren veel uitdagingen op. Dit heeft de nodige impact op uw bedrijfssituatie en strategie. En daarmee uiteraard ook financieel. Uw bedrijf is veelal ingericht op een bepaalde omvang, bouwplan en bijbehorende omzet. In deze situatie is het op zijn plaats om die strategische keuzes nog eens goed onder de loep te nemen, zeker indien de bedrijfssituatie en daarmee de financiering bijzondere aandacht vragen.

  1. Wat is mijn doel voor de komende 10 jaar?
  2. Welke visie heb ik op de marktontwikkelingen?
  3. Welke strategische keuzes ga ik maken in mijn grondposities en het bouwplan?
  4. Wat zijn mijn financiële (on)mogelijkheden?
  5. Hoe geef ik vorm aan mijn risicomanagement?
  6. Wat is mijn liquiditeitspositie?

Als u bovenstaande vragen goed kunt beantwoorden en eventueel aan het papier hebt toevertrouwd, neem dan ook uw bankier mee in de overwegingen, zodat u voorspelbaar onderneemt.

Ga op tijd in gesprek over uw toekomst
Daar waar voorheen winstmaximalisatie het doel was, met bijbehorende risico’s, is het nu wellicht verstandiger om juist te sturen op de bandbreedte van uw potentiële resultaat. Risico’s verkleinen zal zeker een overweging kunnen zijn als uw bedrijf een stuk financiële buffer mist. Waar staat uw bedrijf op dit moment en heeft de bank het juiste beeld van uw risicoprofiel? Ga daarom op tijd in gesprek met uw bank en uw adviseur voor een scherpe focus, maar zorg ook voor de juiste munitie!

In onze volgende column zullen we verder ingaan op de juiste munitie, want “met de juiste munitie schiet je vaker raak”.

 

Geen reactie's

Geef een reactie