Houvast in onzekere tijden? Vraag een adviesvoucher aan

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft kennisvouchers uit voor inhuren van expertise over duurzaam ondernemerschap en kringlooplandbouw. Hiermee heeft u € 1.500 voor onafhankelijk advies. Wilt u gebruikmaken van deze regeling?
Vanaf 30 november kan deze worden aangevraagd.

 

Het gaat om de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE). Praktisch gezien kunt u advies inwinnen over duurzaam ondernemerschap en kringlooplandbouw.

Bij kringlooplandbouw, kunt u voor onderstaande onderwerpen subsidie aanvragen:

 • Stikstofemissie en hergebruik nutriënten
 • Gezonde bodem, water en teeltsystemen
 • Weerbare teeltsystemen en gewasbescherming
 • Circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen
 • Natuur-inclusieve landbouw
 • Precisielandbouw

Wij richten ons op ondernemerschap. Onderstaande onderwerpen komen in aanmerking voor subsidie:

 • Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf
  Ontwikkeling van vaardigheden van de ondernemer gericht op persoonlijke ontwikkeling en duurzame positie en kansen van het bedrijf.
 • Samenwerking
  Het stimuleren van samenwerking tussen primaire producenten.
 • Bedrijfsovername
  Het starten of overnemen van een agrarische onderneming

Aanmelding voor de SABE-regeling gaat via het e-loket van RVO.
Wilt u zich aanmelden, meer informatie of benieuwd of u ook in aanmerking komt voor deze adviesvoucher? Klik hier voor contact https://farmersfunding.nl/contact/ of benader ons kantoor.

 

Geen reactie's

Geef een reactie