Geld verdienen onder de kerstboom

Uit de, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) opgestelde, financieringsmonitor blijkt dat in 2017 meer bedrijven met een lagere rente te maken hebben. Ook blijkt dat MKB-bedrijven (financieringsvolume lager dan €1 miljoen) over het algemeen meer betalen dan het grootbedrijf.

Uit het plan komt ook naar voren dat financiering van kleinere bedrijven risicovoller wordt geacht, wat leidt tot hogere risico-opslagen. Daarnaast zijn de overige financieringskosten, zoals afsluitkosten hoger, en zijn de voorwaarden waaronder financieringen worden verstrekt aangescherpt.

In de landbouwsector worden financieringsaanvragen bovendien (relatief gezien) het vaakst afgewezen. Voldoende redenen voor ons om u in deze donkere dagen voor Kerst te voorzien van een aantal mooie tips.

1. Gaat u het komend jaar meer of minder rente betalen?

In deze veranderende omgeving is het verstandig om uw financiële positie goed in beeld te brengen. Heeft u te maken met een renteverlenging, kijk dan of u leningen kunt samenvoegen. Check uw lopende contracten en controleer of u met wijzigingen in aflossingen dan wel voorwaarden te maken krijgt. Heeft u investeringsplannen en wilt u een lening aanvragen, wees er dan op tijd bij. De gemiddelde doorlooptijd voor het aanvragen van een financiering is al snel 7 weken.

2. Kerstcadeautje van minister Schouten
Minister Carola Schouten, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, trekt €75 miljoen uit voor startende jonge boeren. In de eerste helft van 2018 wordt het boerenfonds gerealiseerd. Jonge ondernemers, die gemotiveerd zijn om boer te worden, worden met dit fonds geholpen bij de bedrijfsopvolging.

Daarnaast is er het Borgstellingskrediet voor de Landbouw. Met dit krediet staat de overheid borg voor een deel van de bedrijfsfinanciering. Deze borgstelling is bedoeld voor ondernemingen, die bij het afsluiten van een lening de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden. Check welke regelingen en subsidies er beschikbaar zijn en waar u voor in aanmerking komt.

3. Er zijn verschillende smaken!
Wanneer u onder die kerstboom zit, kijk dan ook eens kritisch naar uw bestaande financieringsstructuur. Combineer dit met uw investerings- of vervangingsplannen voor komend jaar en de middellange termijn en stel eventueel (in overleg met een adviseur) uw financieringsplan op.

Het financieringslandschap is veranderd en u kunt uw leencapaciteit bij uw financier slechts eenmaal benutten. Combineer indien nodig de verschillende financieringsvormen, zoals leasing, leverancierskrediet en/of (erf)pacht. Lease is een mooie oplossing, maar legt door de vaak korte looptijd een relatief groot beslag op uw liquide middelen.

4. Duurzaamheid loont
De lening met TLTRO-korting tot wel 0,5%, is een initiatief van de Europese Unie. De Europese Centrale Bank (ECB) stelt geld beschikbaar om de economie te stimuleren. Het gaat om een gelimiteerd bedrag voor banken die meedoen aan het TLTRO-programma. Het minimale bedrag per lening is €250.000.

Daarnaast zijn er speciale leningen waarvoor u in aanmerking komt als u duurzaam koploper bent. Voor duurzame investeringen, zoals zonnepanelen of windenergie kunt u bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een zogenaamde ‘groene lening’.

5. Stel je eens voor dat de rente…?
Tot slot, voorkom renterisico en zorg dat u de kosten van de financiering ook kunt blijven betalen als de rente stijgt. Stel u voor dat de rente stijgt naar 4% en reken eens uit of u de rentekosten dan nog steeds kunt betalen. Beperk het renterisico door spreiding in de looptijden en leningen aan te brengen en kijk ook naar de overige voorwaarden.

Hoe flexibel zijn deze en kunt u eventueel, wanneer de rente stijgt, de variabele rente omzetten naar een vaste rente of is het mogelijk om extra af te lossen? Zo gaat u 2018 goed voorbereid in.

Geen reactie's

Geef een reactie