Fiscaal bufferen niet langer een sprookje?

Of nu wel of geen sprake is van klimaatverandering: de afgelopen jaren komen extreme situaties steeds vaker voor. Daardoor zijn ze ook steeds meer het nieuwe normaal geworden. Van wateroverlast tot extreme droogte en nu met een ongekende coronacrisis. Bedrijven moeten wel heel erg shockproof zijn om dit op te kunnen vangen. Want buffers opbouwen in goede tijden, is al een forse uitdaging.

Het huidige belastingstelsel maakt het voor veel agrarische ondernemers lastig om liquiditeiten beschikbaar te maken en te houden. Wil je niet al je liquide middelen doorsluizen naar de fiscus of gratis stallen bij banken, dan is er eigenlijk maar 1 oplossing. Zoveel mogelijk fiscaal vriendelijk investeren en kosten maken om de winst te drukken om zo toch je bedrijf te kunnen doorontwikkelen.

Die broodnodige én gewenste buffer, die komt er dan niet. Niet in vermogen op papier en niet werkelijk in de portemonnee. De volatiliteit in de resultaten en daarmee ook het risicoprofiel van een bedrijf komt daardoor hoger te liggen. Dit werkt vervolgens nadelig door in de risicobeoordeling door de banken.

Het behouden van toekomstperspectief is op deze wijze een nog grotere uitdaging. Dat gaat verder dan het trouw betalen van de rente en aflossing. Meer speel- en ondernemingsruimte is nodig, kosten gaan tenslotte voor de baten. Daarbij zijn er bedrijven die achteraf bezien, zeker gelet op de klimaatissues van de afgelopen jaren, eigenlijk wat te zwaar zijn gefinancierd. Feit is dat de uitdaging met betrekking tot de liquiditeiten dan nog groter is.

Met de kennis van vandaag weten we dat veel bedrijven nauwelijks een direct beschikbare buffer kunnen opbouwen. Zeker als de financier ook vrij strak in de kredietverlening zit. Dat maakt de uitdaging groter. Want als het zover komt dat je niet meer mag of kan investeren, ga je achter de feiten aanlopen. En als het al lukt om het bedrijf weer op de rit te krijgen, duurt het jaren langer. De bedrijfsvoering moet, hoe lastig ook, erop gericht zijn deze situatie te voorkomen.

We zitten min of meer met elkaar in de houdgreep. Boer, fiscus, bank en politiek. Hier is visie én vooral daadkracht nodig om bruikbare oplossingen te ontwikkelen, zodat de agrarische sector weerbaarder kan worden en zich structureel duurzaam kan ontwikkelen.

Na een jarenlange lobby heeft de politiek deze week brede steun uitgesproken voor een onderzoek naar fiscaal reserveren. Dat is een eerste belangrijke stap in de goede richting. Er moet een breed besef komen dat – als je weerbare bedrijven wil – er extra mogelijkheden moeten worden ontwikkeld om een buffer op te kunnen bouwen in de financieel betere jaren. Voor de toekomst kan de coronacrisis – hoe vreselijk deze wereldwijd ook is – op dit punt iets goeds opleveren. Een fiscaal systeem voor agrarische ondernemers met praktische mogelijkheden om te kunnen bufferen. En dat dit ook wordt beloond.

Geen reactie's

Geef een reactie