Financieringsbegeleiding

Bij het financieren met vreemd vermogen voegt onze deskundigheid veel waarde toe. De verstrekker van het vreemd vermogen kan op onderdelen tegengestelde belangen hebben aan die van u.
Bij investeringen denk je nooit te vroeg aan passende financiering, zo leert onze ervaring. De ondernemende en slagvaardige ondernemer heeft zijn plannen al in uitvoering en zorgt zelf dat hij de geldverstrekker tijdig en volledig informeert. Wij maken het financieringsplan en bepalen de meest optimale financieringsstructuur en daarbij behorende financieringscondities. Ook als u eenmaal financiering heeft, wenst de verstrekker periodiek de juiste informatie over de stand van zaken. Wij begeleiden u hierin inclusief met de gesprekken. Op deze wijze zit en blijft u aan het stuur.

Bancaire financiering

U zoekt naar een nieuwe financiering voor bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, machines en inventaris. Farmers Funding & Advies heeft oplossingen, waardoor uw bedrijf optimaal wordt gefinancierd en dat u voldoende geld overhoudt om te ondernemen. Ook ontvangt u een analyse en advies voor het verlagen van uw financieringslasten. Kortom, een financiering die tiptop is afgestemd uw behoefte en uw doel.

Herfinanciering

Aan herfinancieren van uw vreemd vermogen kunnen diverse redenen ten grondslag liggen. U heeft bijvoorbeeld niet meer het juiste gevoel bij de huidige financier of onvoldoende scherpe tarieven & condities van uw bankier ontvangen. Ook een grotere kapitaalbehoefte om door te groeien is een reden, net als het feit dat uw financier uiteindelijk zichtbaar meer oog kan hebben voor andere zaken dan voor uw bedrijf. Een andere optie is dat u op zoek moet naar een andere geldverstrekker, omdat de huidige financier u en uw bedrijf niet meer ziet zitten. Wat ook kan, is dat u de diepgaande kennis, kunde en oprechte voorliefde voor de agrarische sector niet terugziet en ervaart. In elke situatie realiseert Farmers Funding & Advies financieringsoplossingen voor uw bedrijf.

Grondfinanciering

U zoekt naar een financiering voor grond. Farmers Funding & Advies heeft oplossingen, waardoor uw bedrijf optimaal wordt gefinancierd en dat u voldoende geld overhoudt om te ondernemen. Ook ontvangt u een analyse en advies voor het verlagen van uw financieringslasten. Grond in eigendom, erfpacht, pacht of een hybride vorm is de bovenliggende vraag. Kortom, een weloverwogen advies die bij u persoonlijk en uw bedrijf past

Leasing

U bent op zoek naar een financiering voor het investeren in uw machinepark. Machines kunnen op verschillende manieren worden gefinancierd. Hierdoor zijn er veel oplossingen en aanbieders, elk met hun specifieke eisen. Farmers Funding maakt de zaken inzichtelijk, verkent uw mogelijkheden en adviseert. Wanneer de keuze is gemaakt, begeleidt Farmers Funding & Advies u naar de partij die uw financiering zo gunstig mogelijk kan inrichten.

Zit uw krap uw liquiditeit? Als u machines zelf heeft betaald, kan Farmers Funding & Advies een constructie arrangeren op het gebied van ‘sale-and-lease back’, zodat u toch over extra werkkapitaal kunt beschikken.

Investeerders

Het financieren van agrarisch onroerend goed, met name landbouwgrond is een vak op zich. Niet voor niets hebben geldverstrekkers vaak specialistische kennis in huis. Dit geldt ook voor Farmers Funding & Advies. Het financieren is een grote uitdaging, met name door de aanhoudende druk op schaalvergroting. De uitdaging zit hem in het vinden van de juiste partijen die naast rendement op korte termijn, ook vooral oog hebben voor de bovengemiddelde waardevastheid, beneden gemiddeld risico en dus het rendement op middenlange termijn. Tegenwoordig zien wij mogelijkheden in een combinatie van de bancaire financiering met kapitaal van investeerders. Farmers Funding & Advies beschikt en ontwikkelt hierin een netwerk.

Interesse of vragen?

0320-269522