Farmers Funding in de eerste helft van 2017

De eerste helft van 2017 zit er al weer op. We zijn trots op de ontwikkeling die we doormaken en opdrachten die we uitvoeren. Afgelopen half jaar hebben we voor bestaande en nieuwe klanten diensten mogen uitvoeren.  Momenteel  werken we onder andere aan de volgende opdrachten;

Bijzonder Beheer
Enkele ondernemingen, welke bij hun financier in Bijzonder Beheer zijn,  helpen wij met herstructurering en reorganisatie zodat er weer sprake is van een financieel gezonde situatie. Anders gezegd,  “Tegenslagen veranderen in overwinningen”

Samenwerkingstructuren
Meerdere ondernemers die hun bedrijf verder  willen ontwikkelen hebben ons ingeschakeld om een samenwerkingsstructuur met collega’s te organiseren. Dit zijn naast zakelijke vaak ook persoonlijk impactvolle trajecten waar tegenop wordt gezien.  Er wordt nogal eens – ten onrechte-  gedacht dat vragen naar samenwerking  als brutaal wordt ervaren.  Nagenoeg altijd zijn mensen juist enthousiast om de mogelijkheden hiervan te verkennen. Een recente uitspraak van een klant:  “Ik wist eerlijk gezegd niet dat er zoveel mogelijk is. Ik kan veel zelf maar zonder jullie had ik niet in gang gekregen”

Sale and Lease back
Met een paar  klanten hebben wij een deel  van de uit eigen middelen betaalde machines alsnog in een lease gebracht. Dit zowel bij grote bekende leasemaatschappijen als bij minder bekende en grote maatschappijen die heel erg klantgericht zijn. Op deze wijze kwam het eigen geld opnieuw beschikbaar wat vervolgens is ingezet als benodigde eigen inbreng bij de aankoop grond en gebouwen.

Fosfaatrechten
In de melkveehouderij is de laatste periode veel aan de hand, dat is geen nieuws.  Meerdere ondernemers hebben met ons het gesprek gevoerd over “Hoe nu verder?” Dit heeft erin geresulteerd dat wij een aantal aanstaande stoppers in contact hebben gebracht met mensen die door willen gaan.  Er zijn en worden nog steeds praktische afspraken gemaakt die er toe leiden dat beiden type ondernemers daar direct hun voordeel mee kunnen doen.

Grond
Het verwerven van grond  – vaak het liefst-  in eigendom maar ook erfpacht of pacht is waar wij dagelijks voor ondernemers mee bezig zijn. Wij worden gevraagd om de financiering te realiseren wat vaak uitmondt in een mix van diverse typen financiering waardoor zaken eerder mogelijk zijn.  Een goede samenwerking met de verschillende banken, private investeerders en erfverpachters is de basis.

Geen reactie's

Geef een reactie