De familie heeft plaatsgemaakt voor een crowd

Woensdag 25 mei  stond in het teken van crowdfunding. Op de crowdfunding day Europe deelden ondernemers en ter zake deskundige sprekers de geheimen van crowdfunding.

Speciaal voor de agrarische ondernemer was een thema sessie ingericht. De behoefte aan kapitaal groeit binnen de agrarische sector, Er zijn meer monden te voeden,de regeldruk neemt toe en de prijs van investeringen loopt op. Hier staat tegenover dat het in de agrarische sector niet bepaald een vetpot is.  Hierdoor en door toenemende wet- en regelgeving staan banken minder welwillend tegenover het verstrekken van krediet. Agrarische ondernemers worden hierdoor, net als andere ondernemers, aangespoord om op zoek te gaan naar alternatieve financieringsvormen waarmee projecten kunnen worden gefinancierd en banken over de streep kunnen worden getrokken om te blijven investeren in de agrarische sector.

Peter Pals, directeur van Farmers Funding en één van de sprekers tijdens crowdfunding day Europe, lichtte ondernemers, financiers en geïnteresseerden voor over crowdfunding in de agrarische sector. ‘Banken verstrekken niet meer zo eenvoudig een lening als enkele jaren geleden. Dat komt deels door strengere wet- en regelgeving, maar ook door gedaalde prijzen voor bijvoorbeeld melk en vlees. Ook miscommunicatie en de ontoereikende informatieverstrekking spelen een rol, want alleen al hierdoor wordt 50 procent van de verzoeken afgewezen.’

Toch moet flink geïnvesteerd worden in de agrarische sector. Pals rekende voor dat de komende 15 jaar, 5 miljoen euro per dag nodig is alleen al voor landbouwgrond. Daar komt uiteraard gebouwen, inventaris nog bij. Een deel hiervan kan door de bank gefinancierd worden, maar een steeds groter deel moet afkomstig zijn van alternatieve financieringsbronnen, zoals crowdfunding. Hiermee kan een plan deels of volledig worden gefinancierd, maar het kan ook helpen om de bank over de streep te trekken om krediet te verstrekken.’

Hoewel crowdfunding nieuw klinkt en het vooral de laatste jaren een sterke groei heeft doorgemaakt, is het in de agrarische sector helemaal niet zo’n nieuw concept. ‘Vroeger nam nam de familie vaak een deel van de financiering op zich en dat is precies wat crowdfunding tegenwoordig doet’, zegt Pals. ‘De familie heeft plaatsgemaakt voor een crowd, een publiek dat aangesproken moet worden om projecten te financieren. Crowdfunding is door de jaren heen echter uit zwang geraakt. Omdat het tegenwoordig niet eenvoudiger wordt om een financiering te krijgen, is het van belang dat crowdfunding weer een grotere rol gaat spelen in de agrarische sector. ’

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.