Breng de varkenscyclus duidelijk in beeld!

Varkenshouder zijn is niet eenvoudig. Het is een spannend bestaan, waarbij de marktdynamiek leidend is. Varkenshouders weten als geen ander wat de varkenscyclus precies inhoudt.
Het is het economische principe van overproductie en tekorten. De afgelopen 1,5 jaar wordt gekenmerkt door hoge biggen- en varkensprijzen. Uitzonderingen daargelaten, kunnen we stellen dat het rendement momenteel gunstig is. Een ander aspect is de groeiende maatschappelijke druk waaronder de sector moet presteren. Zo heeft Brabant besloten om uitbreiding van veehouderijen te stoppen. Tevens besloot zij om de verplichte emissiemaatregelen met 8 jaar naar voren te halen. Kortom: verplicht een luchtwasser op elke stal.

Een al langer lopende discussie is de megastal. Felle campagnes van onder meer Milieudefensie maken dat grote stallen een negatieve klank hebben gekregen. Terwijl uit onderzoeken blijkt dat zij juist kansen bieden voor milieu, dierenwelzijn en gezondheid. Dat de varkenshouderij direct en indirect goed is voor 26.000 arbeidsplaatsen en jaarlijks ruim €80 miljard bijdraagt aan de economie, daar hoor je niemand over. Net zomin als over het feit dat een varkenshouder gemiddeld €60.000 per jaar betaalt om aan alle wetten te voldoen. Dit alles in ogenschouw nemend, lukt het de sector nog steeds niet om het negatieve sentiment om te buigen. Dit roept de vraag op: hoe verder met de varkenshouderij? Het gaat om de collectieve beeldvorming. Waardering voor acties, zoals ‘het weekend van het varken’. Echter, die leidden nog niet tot het gewenste resultaat. Ik kan hierdoor niet anders dan vaststellen dat het maar niet lukt om een positief beeld te bewerkstelligen.
Ik zit te denken aan een grootschalige publiekscampagne, een campagne waarbij negatieve acties zullen verbleken. Dit vergt de nodige investeringen en vooral nieuw denken. Ik zie het al voor me: het journaal begint voortaan met: “Alle varkenshouders wensen u een fijne avond en morgen zorgen zij wederom voor een mooi stukje varkensvlees”. Aansluitend volgt een lijst met open dagen. Ik zeg: “Breng de varkenscyclus maar in beeld.”

Geen reactie's

Geef een reactie