Boeren is een mooi vak, maar dat geld hè

Hoe realiseer je vandaag de dag een best passende financiering voor je bedrijf? Door te zorgen je actueel en in de volle breedte je bedrijf in beeld hebt. Veel agrarisch ondernemers merken het al in de praktijk: banken concentreren zich minder (vaak noodgedwongen) op de financieringen van de agrarische sector. Het vertrek van veel medewerkers, ook agrarisch accountmanagers, bij de banken wordt nadrukkelijk gevoeld bij de boeren en tuinders. Natuurlijk willen banken graag blijven financieren, als de risico’s verantwoord worden geacht en dit voor de bank het gewenste rendement oplevert. Het komt ook voor dat zij de financiering deels willen verstrekken en voor het overige deel partners zoek, dat heet “Het nieuwe financieren”. En of de bank beursgenoteerd is of niet of misschien deze eeuw wordt, maakt tegenwoordig niet meer uit.

De Rabobank, bij u en zeker bij mij van vroeger uit bekend als dé Boerenleenbank en veruit de grootste financier van de sector, heeft de bedrijfsfinancieringen al gesplitst. Eén voor grote bedrijven die meer dan een miljoen euro hebben geleend en voor degene die dat nog niet hebben gedaan. De kleinere agrarisch ondernemers worden geacht veel zelf, geautomatiseerd via Internetbankieren, te regelen en hebben in principe hooguit één gesprek met een adviseur. Feitelijk zijn de verdiensten van dit soort klanten kennelijk niet genoeg om er een adviseur op in te zetten. De grote agrarisch ondernemers hebben, vooralsnog een eigen accountmanager die, als het goed is, voor de belangen van zijn klanten binnen de bank opkomt. Deze soortgelijke werkwijze treffen we bij elke bank aan. En kijken we in de krant dan zijn berichten zoals “Banenverlies op komst bij ING” of ”Rabobank aan vooravond nieuwe saneringsronde” en “ABN AMRO voorziet banenverlies na forse winstdaling” koppen die eruit springen. Als we al deze ontwikkelingen van de afgelopen tijd op een rijtje zetten dan weet je gewoon dat er iets fundamenteels is veranderd. Namelijk, voor het organiseren en realiseren van je financiering moet jij als ondernemer je huiswerk grondig, goed en ruim op tijd doen.

Verleid door de buurman?

Dat verklaart ook de opkomst van gespecialiseerde adviesbureaus die ondernemers ondersteunen met hun financieringsvraagstuk. Er is veel ervaring en verstand van zaken nodig, van zowel de agrarische sector waar het over gaat als over financieringstechnische zaken. De vraag om geld en de keuze voor de financieringspartner maken een essentieel onderdeel uit van de bedrijfsstrategie. De goede ondernemer zal samen met de gespecialiseerde adviseur dat verband graag helder willen krijgen. Langzaam maar zeker wordt ook de weg naar alternatieve financieringsvormen weer gevonden. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan crowdfunding of bepaalde vormen van samenwerken. Of wat dacht u er van om bij het kopen van grond een deel van de verkoper te lenen in combinatie met een deel pacht? Natuurlijk wil lang niet iedereen zoiets, dat geeft ook niet. Echter één ding weet ik wel,”als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg” en dat geldt ook bij het ontwikkelen van je agrarisch bedrijf! Je kunt heel veel automatiseren, gebruik maken van big–data, registreren en controleren. Voor het realiseren van een moderne financiering zijn persoonlijke gesprekken, echte praktische kennis van zaken en een boerenhart nodig. De tijd dat de financier het agrarisch bedrijf verleidde is voorbij, al wil zij soms anders doen geloven. Of je het wil zien of niet, het is omgedraaid; de agrarische ondernemer moet de financier verleiden en misschien is dat wel zijn buurman.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.