Blijf kalm melkveehouders en help uw bank

De melkveehouder heeft het vandaag de dag niet bepaald makkelijk. De lage melkprijzen brengen flink wat melkveehouders in financiële moeilijkheden. Volgens Rabobank betaalt eenderde van de 17.000 melkveehouders zijn rekeningen niet.

De afgelopen jaren hebben veel veehouders samen met hun bank fors geïnvesteerd in nieuwe en grotere stallen, het aantal koeien uitgebreid en soms zelfs de buurman bijgekocht. De reden was om toekomstklaar te zijn na het afschaffen van het melkquotum. Met als doel volop en efficiënt melk produceren voor de vrije markt. Nu de inkomsten lager zijn dan geraamd, is het voor een deel van veehouders lastig om de bijbehorende rentelasten en aflossingen van die investeringen te betalen. Naast dat het moeilijk is de verplichtingen aan de bank of andere financiers tijdig te voldoen, zien we ook dat crediteuren zoals bijvoorbeeld de dierenarts en de voerleverancier langer op hun centen moeten wachten.

Inmiddels is ook meer bekend over de invulling en gevolgen van de fosfaatrechten. De kans lijkt reëel dat een aantal boeren minder koeien kan gaan houden, omdat de mestproductie door de gegroeide veestapel de milieugrenzen overstijgt. Melkveehouders krijgen volgend jaar rechten op basis van het aantal dieren dat ze op 2 juli 2015 hielden. Minder koeien of niet, het hangt onder meer af van het hectares dat de melkveehouder heeft of kan verkrijgen. Een andere optie is het aanschaffen van fosfaatrechten, waarmee weer de nodige euro’s voor nodig zijn. Al met al een zorgelijke situatie.

Het allerbelangrijkste is in mijn ogen om de kop niet te laten hangen en vooral je zelf niet gek laten maken

Het allerbelangrijkste is in mijn ogen om de kop niet te laten hangen en vooral je zelf niet gek laten maken. Positief blijven, moed houden en aan de slag. Vanzelf kent elk bedrijf zijn eigen problematiek en dus is de mogelijke oplossing specifiek op het bedrijf gericht. Toch zijn er mijns inziens op hoofdlijn twee zaken die elke ondernemer op moet pakken. Eenvoudig weg géén gekke dingen doen en snel aan de slag om de eigen financiële situatie strak in beeld te brengen.

Want let wel op: er is licht aan het eind van de tunnel. De experts verwachten namelijk op middenlange termijn herstel van melkprijs van rond 34 cent per kg. Het lange termijn perspectief is positief. Ik begrijp dat dit een ruim begrip is en voor velerlei uitleg vatbaar. Maar laat ik het zo zeggen: investeringen en uitgaven moeten weloverwogen worden gemaakt. Op deze manier is de kans op behouden van aanwezige buffers groter en daarmee dus je financiële remweg een stuk langer.

Goed en actueel inzicht in de liquiditeit is als ondernemer belangrijk. Als je ten gevolge van de huidige situatie extra krediet of tijdelijk uitstel van aflossing nodig heeft, moeten de zaken klip en klaar zijn uit te leggen. Uit mijn eigen ervaring weet ik maar al te goed dat uw bank een kijk in de nabije toekomst als noodzakelijk ziet. En dus als één van de eerste zaken een goed onderbouwde exploitatie- en liquiditeitsprognose vraagt. Dat betekent dus simpelweg niet klagen en mooi weer proberen te spelen, maar vol aan de bak.

Waar het om gaat is het leveren van complete en heldere informatie aan uw financier, want alleen op die manier is vertrouwen weer blijvend op te bouwen. Goede begeleiding en communicatie naar de bank is cruciaal. Zo kan je zelf kalm blijven en de bank helpen om je te helpen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.