Altijd Opendag

Hoe weet je wat er speelt in de wereld en meer specifiek in de agrarische sector? Door te lezen en te luisteren naar de media. Nu vertel ik u niets nieuws als ik beweer dat dezelfde media niet altijd even enthousiast en positief berichten over de agrarische sector. Dagblad Trouw, dat zichzelf kwalificeert als “misschien wel de beste krant van Nederland” en “de krant met de meeste verdieping” liet begin augustus nog een sterk staaltje zien. Zij kopte “Intensieve landbouw urgenter probleem dan opwarming aarde”.

Dit bericht dat bij ongeveer half miljoen lezers op de mat viel, linkt voor de (deels) onwetende lezer wellicht alarmerend maar gaat voor een groot deel voorbij aan het grote belang van intensieve landbouw voor de wereldvoedselproductie. Als vervolgens door een vertegenwoordiger uit die sector, in dit voorbeeld mevrouw Jansen van de NVV, een keurig opgebouwde met feiten onderbouwde reactie wordt ingezonden, kiest deze krant er voor deze niet te plaatsen. Natuurlijk bepaalt de krant zelf wat zij wel en niet plaatst maar het geeft op zijn minst te denken.

Ook in de landbouwpers lees ik, naar mijn mening, verontrustende berichten. Zo meldde Nieuwe Oogst recent over het adviesrapport dat de Europese denktank EPSC in juli 2016, in het kader van ‘VN – Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling’ heeft uitgebracht aan de Europese Commissie. Deze denktank schetst in het advies de nadelen van een grootschalige en intensieve landbouw. Vervolgens lees ik (en wie weet hoeveel brave burgers nog meer!) reacties van sympathisanten die verheugd zijn met dit nieuws. Een in het oog springende regel in een reactie is: “Nederlandse boeren en tuinders kunnen in plaats van produceren voor de bulkmarkt beter hoogwaardige producten leveren, zoals robuust en regiospecifiek uitgangsmateriaal (zaai-, plant- en pootgoed, …; dus ook hier weer geen bulk!) en gewassen en dieren waarmee zij zich duidelijk onderscheiden op de wereldmarkt”.  Ik hoef weinig moeite te doen voor soortgelijke voorbeelden. Wat dacht u van de berichtgeving over het gebruik van glyfosaat en de (vermeende) gevolgen? Of de bijensterfte die een gevolg zou zijn van het gebruik van landbouwgif? Alsof de Nederlandse boeren en tuinders al sinds jaar en dag verkeerd bezig zijn ! Nou, zij zijn sinds jaren een voorbeeld in de wereld. Dagelijks  komen mensen van over heel de wereld hierheen om te kijken hoe de Nederlandse boeren en tuinders het doen.
Het moet gezegd, er verschijnen soms ook positieve berichten en een oproep, bijvoorbeeld door Geurts van het CDA, om te stoppen met negatieve beeldvorming over de boeren.

We kunnen er niet om heen dat de samenleving vraagt om voldoende voedsel wat diervriendelijk en milieuverantwoord wordt geproduceerd. Maar dat is nou juist wat de boeren willen en zo veel als mogelijk doen. Kosten noch moeite worden gespaard om het huidige systeem te verbeteren en dat moet heel de samenleving, vandaag nog, weten.

Wat zou er gebeuren als alle 65.000 Nederlands boeren en tuinders op Social Media gaan? Zo gaan zij hun kennissen en vrienden informeren over wat zij daadwerkelijk op hun bedrijf met dieren en planten doen. Ongeveer tien miljoen (!) Nederlanders gebruiken Social Media die dagelijks bereikbaar zijn. De opendagen van weleer kunnen we behouden, die zijn leuk. Om de samenleving eerlijker, beter en sneller dan welke journalist dan ook te informeren en te beïnvloeden lijkt Social Media dé uitkomst. En wat mij betreft geen “ach en wee en oh daar heb ik niks mee”. Het is toch eeuwig zonde om de impact die je hiermee kunt bereiken te laten liggen? Oppakken en integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering. Het komend winterprogramma van menige club wordt binnenkort ingevuld. Ik zie het al voor me; “Basiscursus Social Media, professioneel voor uw bedrijf met o.a. aandacht voor Twitter en Facebook.” Kortom, we nemen u mee in het principe van altijd opendag.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.