Nieuwsbrief April 2020

WIJ REALISEREN UW FINANCIERING

Farmers Funding, uw partner in ondernemen, ook in turbulente en onzekere tijden. We hebben te maken met een situatie die niemand ooit heeft meegemaakt. Bedrijven hebben momenteel de handen vol aan maatregelen in het kader van het Coronavirus.

Ons werk is in de kern agrarische bedrijven beter te laten functioneren. Wij ontzorgen op bedrijfskundig, economisch- en fiscaal terrein. Het realiseren van de beste financiering via professionele praktische oplossingen is bij ons in de juiste hand.

Ondernemers benaderen ons voor:

  • Realiseren van financieringen
  • Bedrijfsovernames
  • Organiseren van samenwerkingsstructuren
  • Periodieke begeleiding inclusief rapportages
  • Probleemsituaties helpen oplossen
  • Grondtransacties: koppelen van kopers, verkopers en (erf)pachters
  • Strategisch overleg: waar gaan we naar toe met ondernemer en bedrijf?
  • Fiscale optimalisatie
  • Familiebedrijfsadvies & Mediation
  • Gastspreker- en docent

Benieuwd naar de mogelijkheden of een gratis verkennend gesprek? Neem contact met ons op. info@farmersfunding.nl of 0320 269 522.Wij helpen u graag verder.


De bank helpt, dus ik bel de bank
Aanvankelijk dacht ik, en met mij velen, ‘het zal zo’n vaart niet lopen, ik doe gewoon mijn dingentje en het waait wel over’. Inmiddels is het duidelijk dat de Coronapandemie ons allemaal raakt, zowel zakelijk als privé. En dat over heel de wereld. Een crisis die zijn weerga niet kent. Lees de column hier

Landbouwgrond en Coronacrisis
Het coronavirus heeft de hele wereld in haar greep en zo ook de agrarische sector. Dagelijks spreken wij ondernemers die zeggen “wat denk je dat de invloed van corona is op de landbouwgrond?”. De vakpers koppen met berichten als, “Noodfonds landbouw in de maak”, “Zuivelmarkt gaat lange crisisperiode in” en “Akkerbouwer vooralsnog met lege handen”. Dit alles zorgt voor onzekerheid, dat het vertrouwen tot een dieptepunt is gezakt en maakt dat partijen eerder pas op de plaats maken. In het artikel “Landbouwgrond en Coronacrisis” hebben wij een aantal vragen en overwegingen weergegeven. Lees onze opinie hier

Welke steun bieden de verschillende financiers?
We zien dat financiers allemaal op hun eigen manier reageren op de gevolgen van het Coronavirus. De ABN-AMRO geeft (agrarische) ondernemers automatisch uitstel van rente en aflossing gedurende de komende zes maanden. De Rabobank en ING bieden de mogelijkheid op verzoek om niet te hoeven aflossen voor 6 maanden. Triodos Bank biedt ook 6 maanden uitstel aflossing, daarvoor moet je contact opnemen met de relatiemanager. Bij allen is er een voorwaarde dat bedrijven een toekomstperspectief hebben, in de kern gezond zijn dus. Samengevat kunnen we concluderen dat eigenlijk elke bank haar klanten vlot helpt. Het eventueel opschorten van verplichtingen behorend bij leases is zeer verschillend, sommige partijen werken daar niet aan mee en juist anderen weer heel vlot. Op hun eigen websites geven zij gedetailleerd aan hij zij nu werken.

Wel ervaren we op dat de verschillende banken op dit moment en naar verwachting de komende tijd, geen tijd en energie steken in het binnenhalen van nieuwe klanten. De prioriteit ligt op bestaande klanten. In de eerste plaats op de zorgen door Corona en in de tweede plaats op nieuwe financieringsverzoeken waarbij we zien dat de kritische blik op haalbaarheid en realiteit niet minder is geworden.

Rente vandaag en morgen
De algehele economie bevindt zich momenteel in een crisis. Gevolg is onder andere dat het vertrouwen tot een dieptepunt is gezakt. Het meest hoopvolle is dat overheden en centrale banken er alles aan doen en met ongekende steunmaatregelen komen. Als de Coronacrisis hopelijk onder controle komt, is de economie met deze stimuleringsmaatregelen vlot in staat een nieuwe start te maken.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft recent de verder verruiming (aankoop obligaties) fors verhoogd en haar rente in de basis niet verder verlaagd. Een uitzondering daarop is de rente voor speciale lange termijn financieringstransacties welke in bepaalde situaties 0,25% lager kan zijn. Kortom, er is nu voor dezelfde of lagere prijs nog veel meer geld beschikbaar. Daarbij komt dat de ECB heeft aangegeven, indien nodig, nog veel méér maatregelen te nemen.

De kortlopende rentes, gebaseerd op Euribor, zijn al langere tijd zeer laag maar laten in laatste tijd een gestage stijging zien. Begin december noteerde de 3-maands Euribor -0,4% terwijl deze op 7 april -0,29% noteerde. Een beperkte stijging van 0,1%.

De langlopende rentes laten ook een opwaartse trend zien. De 10-jaars staatsobligatie was begin maart rond -0,67% en per 7 april -0,067%. Een vlotte stijging van 0,6%, dat is op zo’n korte termijn niet gewoon. Logisch zou je kunnen denken, immers de overheden moeten heel veel geld lenen om alle maatregelen te financieren en daardoor wordt hun huishoudboekje niet beter. Toch verwachten de meeste economen dat de lange rente omlaag zal kunnen gaan door de recessie, de inflatie en de forse maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Central Bank van Amerika (FED). Dit zien we ook terug in de renteverwachtingen die de banken aangeven voor komende kwartalen.

Maar wat betekent dit voor u? Vandaag zien wij dat sommige aanbieders hun renteaanbiedingen voor de lange termijn, die eind februari en begin maart indicatief werden aangeboden, zo maar met een kleine tot ruim 1% hebben verhoogd en dat komt vreemd over. Navraag leert dat er extra liquiditeitsopslagen worden berekend omdat de rentemarkt instabiel is en het nu aantrekken van geld fors duurder. Het heeft er alle schijn van dat er momenteel een soort van overreactie in de markt ontstaat en hoelang dat duurt en hoeveel de rente verder stijgt, wie het weet mag het zeggen. Bij het vrijkomen van je rente en je dus opnieuw moet afsluiten, is de vraag of en voor hoe lang vast meer opportuun dan ooit. Als je voor grote investeringen staat, is het de vraag of je daarvoor nu het geld moet willen aantrekken of dat tijdelijk uitstellen een optie is die je aan kunt én durft te gaan.

Jouw beste financiering realiseren? Bel of neem contact met ons op.
Lease, scherp en snel regelen
Kapitaal vrij maken door weloverwogen lease in te zetten is een ondernemersbeslissing. Het belangrijkste is dat het productieproces altijd doorgaat. “Als boer ligt je portemonnee buiten”. Het weer kan grillig zijn, dat heb je niet in de hand. Het organiseren van goed, bij jouw bedrijf passende, inventaris en materiaal kun en moet je wel zelf regelen. Regelmatig horen wij, ”ik koop, lease begin ik niet aan”. Of dat altijd even zakelijk is, is zeer de vraag. Het gaat erom dat het werk altijd, kwalitatief goed en tijdig kan worden uitgevoerd. Daar hangt een kostprijs per eenheid aan, daar draait het om. Weten of lease ook bij jou past, en het scherp en snel regelen? Bel ons, en wij helpen u verder

Geen reactie's

Geef een reactie